La Universitat de Barcelona i la Fundació Bernat Metge: cent anys de companyia mútua

La Universitat de Barcelona i la Fundació Bernat Metge: cent anys de companyia mútua

CRAI-Biblioteca de Llatí

CRAI-Biblioteca de Llatí

CRAI-Biblioteca de Llatí

CRAI-Biblioteca de Llatí

CRAI-Biblioteca de Llatí

CRAI-Biblioteca de Llatí

Col·lecció dels Clàssics grecs i llatins de la FBM

Col·lecció dels Clàssics grecs i llatins de la FBM

CRAI-Biblioteca de Llatí

CRAI-Biblioteca de Llatí

Ara fa cent anys es creava, per iniciativa de Francesc Cambó, la Fundació Bernat Metge, encarregada d’oferir al públic català traduccions dels clàssics grecs i llatins. L’empresa havia estat preparada conscientment per Joan Estelrich que dugué les regnes de la institució fins a la seva mort. Per a les traduccions gregues es va poder comptar amb la figura de Carles Riba, mentre que, per a les traduccions llatines, Joaquim Balcells fou la figura de referència. També hi col·laboraren personalitats il·lustres i eclesiàstics compromesos amb les lletres catalanes.

 

Des dels seus inicis, doncs, els professors de la Universitat de Barcelona, començant per Balcells, participaren en l’empresa. També ho feren els deixebles de Balcells i de Riba a mesura que anaren acabant els seus estudis durant els anys 20 i 30. També durant els anys difícils de la postguerra els membres de la UB van continuar figurant en els crèdits dels volums publicats per la Fundació. Amb posterioritat i fins a l’actualitat els professors de la UB es poden comptar entre els principals col·laboradors de la Institució camboniana. 

 

1. El mecenes: Francesc Cambó i Batlle
2. El factòtum Joan Estelrich
4. L'ànima llatina Joaquim Balcells i la seva escola
(1)  Una generació 'quasi' perduda
(2) Els anys difícils de la represa
(3) Filosofia i pensament a la FMB
(4) Mans 'femenines' a la FMB
(5) Continuïtat d'una tradició
(6) Mirar enrere: cent anys de la FBM
11. Sopar anual de la FMB de 1929

 

La Universitat de Barcelona i la Fundació Bernat Metge:

Cent anys de companyia mútua

Cartell de l'exposició bibliogràfica
Per commemorar, doncs, aquest centenari i per celebrar la proximitat entre les dues institucions, el CRAI-Lletres ha volgut organitzar una exposició bibliogràfica commemorativa que recordi aquesta efemèride, oberta des del 1r de febrer i fins al 17 de març. 
 
Consta de 4 vitrines dedicades a cada un dels personatges principals de la Institució: Francesc Cambó; Joan Estelrich; Carles Riba; Joaquim Balcells i la seva escola. Endemés, en 6 taules expositives s’apleguen volums, majoritàriament del fons històric de la UB, dedicats a il·lustrar les vicissituds d’aquella ‘generació perduda’, deixebles de Balcells i Riba, que no pogueren continuar la carrera acadèmica a la UB després de la desfeta de 1939 i les penalitats de la represa. També hi ha un aparat dedicat als nous col·laboradors que, formats a la UB, s’incorporaren a la FBM a partir dels anys 60 i 70. Hi ha dues seccions temàtiques dedicades respectivament als textos filosòfics traduïts per la FBM i a la participació de col·laboradores en la tasca d’anostrament dels clàssics. Per últim, el darrer apartat vol resumir l’evolució que ha experimentat la Institució en els darrers anys. ació Bernat Metge: cent anys de companyia mútua 

 

 

Crèdits

* El curador de l’exposició bibliogràfica ha estat el Dr. Xavier Espluga, Catedràtic de Filologia Llatina de la UB, en col·laboració estreta amb el personal del CRAI-Lletres de la UB (Esther Acereda i Gabriel Tomàs). 

 

 

<br />
Opineu sobre aquesta exposició