Estratègia i qualitat

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació fonamenta la seva política d'estratègia i qualitat en el desenvolupament d'un Pla estratègic, amb la declaració de la seva missió, i dels valors i la visió que té com a propis; l'aplicació de la gestió per processos com a metodologia de treball, i també  en el desplegament d'un marc normatiu que inclou la reglamentació bàsica i normes de funcionament dels seus serveis.

 

 

Pla Estratègic «Essentia2029» Nou model de CRAI Biblioteca Mapa de processos del CRAI

Carta de serveis Pla de sostenibilitat del CRAI El CRAI en xifres Resultats de les enquestes de valoració