Sobre el CRAI

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona es crea al principi de 2004, davant de la necessitat d'adaptar les biblioteques universitàries al nou espai europeu d'educació superior (EEES) i a l'espai europeu de recerca (EER) en què es configura un nou marc d'ensenyament universitari basat en l'aprenentatge, la recerca, el desenvolupament i la innovació. 

El CRAI de la UB integra els serveis de biblioteca, suport a la docència i suport a la recerca, i està format per:

CRAI bibliotequesUnitats tècniquesCentre de Documentació de Biodiversitat VegetalCentre de Digitalització

 

És membre del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).

 

Presentació

En l'exercici de les seves funcions, el CRAI desenvolupa polítiques d'estratègia i qualitat per millorar els serveis que ofereix i el nivell de satisfacció dels usuaris, i aplica polítiques de difusió i màrqueting per tal de donar-los a conèixer a la comunitat universitària, i a la societat en general.

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) es crea l’any 2004 per la necessitat d’adaptar la Biblioteca de la Universitat de Barcelona a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i a l’Espai Europeu de Recerca (EER). Tal com diu el seu propòsit, el CRAI és l’espai referent per a l’accés i la compartició del coneixement; facilita serveis i recursos de qualitat i s’implica en l’aprenentatge, la docència i la recerca.

En el CRAI posem a disposició de tots els membres de la comunitat universitària i de la societat en general els nostres setze CRAI biblioteques, el Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal, el Centre de Digitalització i les Unitats transversals que donen suport a tots els estaments de la institució, tant en l’aprenentatge i la docència com en la recerca.

També oferim una àmplia selecció de recursos d’informació, en diversos suports, especialitzats en els ensenyaments que s’imparteixen a la nostra Universitat; a més de custodiar i difondre un dels fons antics i patrimonials més important de tot l’Estat espanyol i facilitar la publicació i difusió de la producció científica de la UB mitjançant la gestió del repositoris institucionals.

Excel·lència dels serveis, gestió eficient i sostenible, professionalitat i innovació, inclusió i igualtat són els nostres valors que posem al servei del nostre compromís amb la Universitat, els nostres usuaris i la societat en general.

El CRAI de la UB va rebre l'any 2018 el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 500+, reconeixement atorgat pel Club Excelencia en Gestión (CEG), entitat que representa a la European Foundation for Quality Management (EFQM), i pel Bureau Veritas, líder mundial en serveis de certificació.

Judit Casals Parladé

Directora del CRAI

 

Marc normatiu

Reglaments i normatives
Polítiques
Tarifes