accés obert

Els acords transformatius al Cercabib

Els acords transformatius al Cercabib

Una novetat d'interès que presenta el Cercabib del CRAI de la Universitat de Barcelona és la d'informar si una revista té signat un acord transformatiu entre l'editorial que la publica i una institució pública que, en el nostre cas, és el CRAI de la UB, la CRUE, o el CSIC.

 

En cas que una publicació l'hagi signat, en cercar el seu nom al Cercabib, la pantalla del registre inclourà una capçalera amb el títol de la revista, l'editorial amb la qual s'ha signat l'acord, i un enllaç a la llista de la resta de títols que formen part d'aquest acord.