Unitat de Recerca

DESCRIPCIÓ

La Unitat de Recerca del CRAI té com a missió oferir un servei d'assessorament, d'informació i de suport als membres de la Universitat de Barcelona en tot allò que fa referència a la recerca i, més concretament, a les funcions assenyalades més avall: des d'ajudar a publicar els resultats obtinguts fins a adreçar qualsevol investigador al servei o la unitat de la Universitat competent en una matèria determinada.

 

Funcions

  • Oferir suport i assessorament per a la publicació i difusió dels resultats de la recerca en revistes, llibres i repositoris: articles, comunicacions en congressos, programari, etc.
  • Gestionar la publicació de les tesis doctorals llegides i aprovades a la Universitat de Barcelona en el repositori institucional i en el repositori consorciat TDX.
  • Coordinar i mantenir el repositori institucional Revistes Científiques de la UB (RCUB) i el repositori cooperatiu Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO).
  • Assessorar i donar suport al professorat en qüestions relatives a l'avaluació de revistes científiques i de l'activitat investigadora.
  • Treballar conjuntament amb altres unitats, serveis i òrgans de suport a la recerca de la Universitat de Barcelona, i en especial amb els vicerectorats de l'àrea de recerca.    
  • Assessorar sobre la difusió en accés obert del coneixement generat en aquesta Universitat, i sobre qüestions legals relacionades amb els drets d'autor i de propietat intel·lectual, mitjançant l'Oficina de Difusió del Coneixement del mateix CRAI. 
  • Oferir sessions d'informació i de formació a mida referents a qualsevol de les funcions anteriors.
  • Representar la Universitat de Barcelona i el CRAI en organismes de recerca dels àmbits nacional i internacional com ara el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), l'Associació de Biblioteques Europees de Recerca (LIBER) o la Lliga d'Universitats Europees de Recerca (LERU).

La Unitat de Recerca coordina aquests serveis de suport a la comunitat investigadora que es presten des dels CRAI biblioteques de la Universitat de Barcelona.

Twitter Unitat de Recerca Twitter RCUB  Blog Recercant en obert

Unitat de Recerca
Fons i col·leccions
Exposicions
Equipaments
Accessibilitat
Contacte
Responsable
Ignasi Labastida Juan
Correu electrònic del responsable
Correu electrònic
Telèfon
934 035 377
934 039 098
C.P.
08028
Adreça
Baldiri Reixac, 2. (Edifici Biblioteca, planta baixa).