Instruccions per publicar

Repositoris digitals on els membres de la UB podeu difondre les vostres publicacions: 

 
Tipus de publicacionsRepositori Digital+ Informació
Materials docents i acadèmicsDipòsit Digital de la UB: Docència

OMADO (Objectes i materials docents propis).

Documents docents elaborats per professorat de la UB

Col·lecció OMADOInstruccions per publicar

RIDOC (Recursos d'informació per a la docència)

Documents relacionats amb l'àmbit de la docència elaborats per unitats administratives i acadèmiques de la UB.

Col·lecció RIDOC Per publicar contacteu amb: dipositdigital@ub.edu

INNOVADOC (Innovació docent)

Documents de difusió de les accions d’innovació docent del professorat de la UB implicat en projectes i/o grups d’innovació docent.

Col·lecció INNOVADOC

Requirements RIMDA.

Per publicar contacteu amb: dipositdigital@ub.edu

 MDX (Materials docents en xarxa)

Repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent de les universitats catalanes.

Els materials docents UB es recol·lecten automàticament de les col·leccions de Docència del Dipòsit Digital de la UB.

Revistes científiques editades per la Universitat de BarcelonaRCUB (Revistes científiques de la Universitat de Barcelona)Gestió i edició de revistes científiques
RACO (Revistes catalanes amb accés obert)Repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. 

Recerca

Publicacions (articles de revista, actes de congressos, capítols de llibres, working papers, informes, etc.) derivades de l'activitat investigadora de membres de la UB

Dipòsit Digital de la UB: RecercaInstruccions per publicar
RECERCATRepositori cooperatiu en el que es pot consultar la literatura de recerca de les universitats i centres d'investigació de Catalunya. Recull els documents de Recerca publicats al Dipòsit Digital de la UB.
Tesis doctorals
 
Tesis doctorals llegides a la Universitat de Barcelona
Dipòsit Digital de la UB: Tesis doctorals

Instruccions per publicar

Per publicar contacteu amb: amartin(at)ub.edu

TDX

Repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.

Per publicar contacteu amb: tdx(at)ub.edu

Treballs de l'alumnat

Treballs de final de grau, de final de màster, etc.

Dipòsit Digital de la UB: Treballs de l'alumnatInstruccions per publicar
Documents publicats per unitats administratives de la UBDipòsit Digital de la UB: Institucional Per publicar contacteu amb: dipositdigital@ub.edu
Programari
Programari informàtic de diferents col·leccions de recerca, treballs de l'alumnat, etc.

 Per publicar contacteu amb: dipositdigital@ub.edu

Documents audiovisuals de col·leccions de docència, recerca, etc.Dipòsit Digital de la UB: Mediateca Per publicar contacteu amb: dipositdigital@ub.edu