Treballs de l'alumnat. Instruccions per publicar

Les publicacions al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona dels treballs de final de grau o de màster es gestionen a través del responsable acadèmic de l’ensenyament.

 

El responsable acadèmic ha d'enviar al seu CRAI biblioteca:

  • El document Cessió de drets (cessió TFM / cessió TFG) signat per l'alumne.
  • El treball en format pdf.
  • L'autorització per a la creació de la col·lecció de treballs de l’alumnat (TFM / TFG) en el cas que no estigui creada. Podeu consultar les col·leccions creades a la comunitat Treballs de l'alumnat.

 

Adreces de correu dels responsables del Dipòsit Digital de cada CRAI Biblioteca: