Polítiques d'accés obert

Des de ja fa uns anys han sorgit diferents polítiques per fomentar l'accés obert. La majoria de polítiques requereixen que els beneficiaris d'ajuts de recerca en dipositin els resultats en un repositori d'accés públic.

Cal conèixer aquestes polítiques per saber si afecten o no a la vostra activitat investigadora.

Com a membres de la Universitat de Barcelona haureu de tenir en compte la política institucional d'accés obert aprovada al 2011 i actualitzada al 2019 però alhora, si rebeu finançament estatal o europeu per a un projecte de recerca, caldrà que consulteu els diferents requeriments:

 

Recomanacions
 
Per tal de complir amb aquests requeriments per a l'accés obert us oferim un parell de documents: 
 
 
 
El portal SHERPA/JULIET ofereix un llistat de les polítiques d'accés obert dels principals organismes finançadors.