Suport en la gestió i edició de revistes científiques

Revistes científiques de la Universitat de Barcelona (RCUB) és el portal que recull les revistes científiques especialitzades en diversos àmbits temàtics, editades o coeditades per la Universitat de Barcelona.

 

Per crear i gestionar el portal s’utilitza el programari de codi lliure Open Journal Systems (OJS), desenvolupat per Public Knowledge Project (PKP).

Al portal RCUB hi trobem: 

 • Revistes científiques d'articles en curs de publicació
 • Revistes científiques que ja no es publiquen però de les quals es disposa de la col·lecció en format digital
 • Presència de les Revistes científiques de la Universitat de Barcelona (RCUB) a diferents plataformes d'indexació
 
RCUB permet diferents tipologies d'edició segons les necessitats de la revista:
 
 • Gestió simple: només edició del sumari i publicació final dels articles en PDF o HTML
 • Gestió completa: gestió i control autònom per part de l'editor de tot el procés editorial de la revista electrònica (des de la recepció d'articles per part de possibles autors, passant per l'acceptació d'un comitè editorial, la revisió per parells, correccions, etc.) fins a arribar a la publicació final del número
 • Gestió referencial: només descripció de la revista i edició del sumari quan sigui possible

La finalitat d’aquest portal és doble: contribuir a la difusió i a una major visibilitat d’aquestes revistes, i oferir als editors de la Universitat de Barcelona, una eina per gestionar i publicar les seves revistes en format electrònic.

 • Permetre la gestió editorial i la publicació d'una revista electrònica des d'una única plataforma web
 • Crear un entorn únic de difusió i de cerca de les revistes editades per la Universitat de Barcelona
 • Incentivar la publicació en format digital i en accés obert
 • Facilitar la preservació de les revistes per a un ús futur
 • Continuar col·laborant en iniciatives nacionals, com ara Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), i internacionals utilitzant el protocol d'interoperabilitat d'Open Archives Initiative (OAI)

Què oferim des del CRAI:

 • Manteniment del servidor i actualització del programari de codi lliure OJS
 • Formació en l'ús de l'OJS
 • Assessorament en la gestió de drets d'autor i propietat intel·lectual
 • Orientacions per posicionar les revistes en els índexs nacionals i internacionals i per millorar-ne la qualitat i visibilitat
 • Introducció dels sumaris de les revistes de RCUB a RACO i a Dialnet. Quan una revista es dona d'alta a RCUB, des del CRAI es realitzen les gestions per incloure'n els sumaris en ambdós repositoris (RACO i Dialnet) amb l'objectiu de mantenir-los actualitzats

Recull de recursos d'autoformació en OJS

revista_reconeguda.png          


Des de l'any 2010 el Vicerectorat de Projecció i Internacionalització obre unes convocatòries de reconeixement de les revistes científiques de la UB i de concessió d'ajuts per publicar-les.

Aquestes convocatòries tenen com a finalitat atorgar una ajuda econòmica a les revistes editades per membres de la UB (grups de recerca, professorat a títol individual, centres o departaments propis) que publiquin o vulguin publicar revistes en edició digital, tot i que la subvenció també es pot aplicar a l'edició paral·lela en paper.