Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal

DESCRIPCIÓ

El Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV) reuneix les col·leccions botàniques i els fons documentals de la UB en l’àmbit de la biodiversitat vegetal. Entre aquests fons destaca l'herbari i les bases de dades, a més d’un fons bibliogràfic especialitzat, diverses cartografies temàtiques i donacions de fons personals d’investigadors, que inclouen material fotogràfic i correspondència científica.

 

L’objectiu principal del CeDocBiV és garantir la conservació dels seus fons documentals i facilitar-ne la consulta. És un servei obert a les institucions públiques, a l’empresa privada i a la societat en general. El CeDocBiV promou les reunions científiques i els cursos especialitzats i ofereix la possibilitat de fer pràctiques als estudiants dels graus i dels màsters universitaris.

 

El CeDocBiV està integrat en el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la UB. Es regeix per un Reglament propi aprovat pel Consell de Govern de la UB el juliol del 2022. Són membres del CeDocBiV el personal propi del centre, tot el personal de les seccions de Botànica de la Facultat de Biologia i de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB, i investigadors d'altres institucions o entitats públiques i privades que desenvolupin tasques relacionades amb la biodiversitat i s'hi adscriguin.

 

Les activitats que es duen a terme al CeDocBiV es recullen al pla d'actuacions i a les memòries, que s'elaboren anualment i són aprovades pel Consell Assessor.      
 

Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal
Horari

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h (confirmeu prèviament la vostra visita)

Fons i col·leccions

Herbari de la UB

Col·lecció de més de 400.000 exemplars de mostres de tots els grans grups de vegetals (algues, briòfits, cormòfits, fongs i líquens). Comprèn importants col·leccions històriques del segle XIX, una col·lecció de suport a la docència, una d'etnobotànica i una col·lecció de fruits i llavors.

Més informació

 

Bases de dades

La informació que contenen les mostres de l’herbari es recull en bases de dades que faciliten la seva gestió. A més, també se n’obtenen imatges de les mostres més rellevants. S’inclouen aquí també altres bases de dades dels projectes de recerca dels membres del CeDocBiV.

Més informació

 

Fons bibliogràfic de biodiversitat vegetal

Col·lecció de llibres i revistes especialitzades en aquesta temàtica que es poden consultar al Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal.

Accediu al fons al Cercabib

 

Fons personals i documents d'arxiu

El CeDocBiV, a més de l'herbari de la Universitat de Barcelona, també allotja altres tipus de fons documentals que són una valuosa font d'informació de cara a la documentació de les mostres de l'herbari, com ara material fotogràfic, correspondència científica, llibretes de camp i altres manuscrits, fitxers, preparacions microscòpiques, instruments i objectes botànics. La seva descripció i inventari està disponible al Dipòsit Digital de la UB. 

Generalment, es tracta de materials relacionats amb la recerca i la docència en l'àmbit de la biodiversitat vegetal, amb una llarga tradició a la Universitat de Barcelona. Es destaquen els fons personals:

Fons Josep Cuatrecasas

Fons Creu Casas i Sicart

 

Més informació

 

Exposicions
Equipaments

Al CeDocBiV es disposa dels equipaments següents:

  • Sala d'herbari climatitzada amb un lloc de treball equipat amb lupa binocular i ordinador connectat a Internet.
  • Laboratoris amb microscopi i lupa binocular, balança de precisió i instrumental bàsic de manipulació de mostres.
  • Sala de preparació de mostres amb premsa d'aire calent i congelador de –20 ºC.
  • Sistema d'obtenció d'imatges digitals, macroscòpiques o amb lupa binocular o microscopi.

 

Accessibilitat
Contacte
Responsable
Joan Vallès Xirau (director en funcions)
Roser Guardia Rubies (responsable)
Correu electrònic
Telèfon
934 037 019
C.P.
08028
Adreça
Baldiri Reixac, 2 (segona planta)