Herbari BCN del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal

L’Herbari de la Universitat de Barcelona, reconegut internacionalment amb l’acrònim BCN, allotja més de 400.000 espècimens, amb una important representació de tots els grans grups de vegetals: algues, briòfits, cormòfits, fongs i líquens. També allotja col·leccions històriques importants, principalment del segle XIX, i algunes col·leccions especialitzades, com, per exemple, una col·lecció de fruits i llavors, una col·lecció etnobotànica i un herbari docent. És un dels herbaris amb més antiguitat i diversitat de la península Ibèrica, i ocupa la tercera posició pel que fa al nombre d'exemplars. És un herbari en constant creixement gràcies a l'activitat de recerca en biodiversitat vegetal dels investigadors de la UB, però també per donacions i intercanvis amb altres herbaris del món.

Prové de la fusió de l'antic herbari de la Facultat de Ciències, fundat cap a l'any 1920 i més endavant incorporat a la Facultat de Biologia (herbari BCC) i de l'herbari de la Facultat de Farmàcia (herbari BCF), fundat el 1943.
 
Una part important de l'herbari s'ha informatitzat i els plecs més rellevants, a més, s'han digitalitzat. Podeu consultar el catàleg de les nostres col·leccions a la secció de bases de dades; i les imatges, a l'herbari virtual.
 
Visites
Es recomana demanar hora amb antelació i consultar prèviament la normativa que les regula, per tal de poder treure el màxim profit de la vostra consulta.
 
Préstecs
Els investigadors poden demanar en préstec les mostres del nostre herbari durant un període màxim de 6 mesos. Les sol·licituds s'han de fer sempre d'herbari a herbari, per tal de garantir la correcta conservació de les mostres. Podeu fer-nos arribar les vostres sol·licituds per correu electrònic per mitjà d'aquest document.
 
El personal del CeDocBiV que requereixi consultar mostres d'un altre herbari ens pot fer arribar per correu electrònic aquest document de sol·licitud degudament emplenat, i nosaltres farem els tràmits pertinents.