Pràctiques

El CeDoc de Biodiversitat Vegetal ofereix la possibilitat de col·laborar als estudiants universitaris i a aquelles persones interessades en el món de les plantes i la seva conservació.
Es pot col·laborar de maneres diverses:
 

Beques de col·laboració

Dirigides a estudiants universitaris de la UB. Dedicació de 10 hores setmanals durant un curs acadèmic. Consulteu les convocatòries a la pàgina web de beques i ajuts de la UB.

 

Oferta de pràcticums de la Facultat de Biologia de la UB

Oferim la possibilitat de realitzar el pràcticum I, el pràcticum II i el Treball de fi de grau de la llicenciatura de Biologia i de Ciències Ambientals. Consulteu l'oferta de projectes de la vostra facultat.

 

  Pràctiques en empreses i institucions (estudiants d'altres Universitats) 

Els estudiants d'altres universitats catalanes poden completar la seva formació acadèmica mitjançant estades de pràctiques al centre. El CeDocBiV designa un tutor, que és l'encarregat de programar la feina de l'alumne i que, un cop finalitzat el període de pràctiques, emet un informe acreditatiu de l'aprofitament de la seva estada al centre.

 

Treballs Dirigits de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

S'ofereix la possibilitat de realitzar el "Treball Dirigit" del grau de farmàcia en els temes següents:

Algues marines

Citogenètica vegetal. Organització i evolució del genoma en plantes

Etnobotànica. Relacions entre les persones i les plantes

Biologia de la conservació de plantes vasculars

Per a qualsevol consulta sobre els "Treballs dirigits" podeu posar-vos en contacte amb el coordinador, el Dr. Jordi Rull