Gestió per processos

VI Jornada de Bones Práctiques amb la participació del CRAI de la Universitat de Barcelona

VI Jornada de Bones Práctiques amb la participació del CRAI de la Universitat de Barcelona
El Club Excelencia en Gestión, Bureau Veritas i el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, han organitzat el passat 4 de juliol la VI Jornada de Buenas Prácticas "La excelencia, una gestión orientada al ciudadano" amb participació del CRAI de la Universitat de Barcelona.
 
La Jornada ha estat dedicada a donar a conèixer el Model EFQM d'Excel·lència com una eina clau per millorar la competitivitat, la sostenibilitat, l'eficiència i la innovació de les organitzacions, independentment de la seva dimensió i sector d'activitat.