Nova versió del Model de gestió per processos del CRAI

Nova versió del Model de gestió per processos del CRAI

El CRAI de la Universitat de Barcelona ha publicat una nova versió del seu Model de gestió per processos per tal d'adaptar-lo al nou Pla estratègic «Essentia2029» (2023-2029) i a la versió 2020 del model EFQM que és la vigent actualment. A banda, s'ha realitzat una revisió i actualització general dels continguts. 

El model del CRAI es deriva del Model de gestió per processos de la Universitat de Barcelona que, al seu torn, està inspirat en el Model d’Excel·lència de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM) i està estructurat en quatre nivells: estratègic, organitzatiu, operatiu i resultats.

La gestió per processos és un model que permet identificar totes les activitats que realitza una organització, establir els seus responsables i les seves interconnexions i fer-ne un seguiment exhaustiu per tal de poder aplicar una filosofia d'avaluació i millora continuada, sempre amb la finalitat d'excel·lir en l'oferta de recursos d'informació i en la prestació de serveis als seus usuaris.

Malgrat tractar-se d'un document de gestió interna, com a novetat i responent a la seva política de transparència, el CRAI ha publicat una versió del Model de gestió d'accés lliure que està disponible en català i en espanyol. Aquesta versió és idèntica a la d'ús intern, només s'hi han suprimit els enllaços a la documentació ubicada a la seva Intranet amb accés restringit a l'EquipCRAI.

Galeria

Mapa de processos del CRAI de la UB

Mapa de processos del CRAI de la UB

Mapa de processos del CRAI de la UB

Mapa de processos del CRAI de la UB

Estructura del Model de gestió del CRAI

Estructura del Model de gestió del CRAI

Estructura del Model de gestió del CRAI

Estructura del Model de gestió del CRAI