Col·leccions especials

Les col·leccions especials disponibles al catàleg de la Universitat de Barcelona representen conjunts de documents que comparteixen característiques comunes, com ara la matèria, el tipus i el suport documental, la procedència o una combinació d'aquestes. D'entre totes les col·leccions accessibles per a la consulta, n'hi ha algunes que s'ha considerat oportú destacar també a través d’aquest portal, ja que contenen documents particularment rellevants per a la recerca.

A continuació, les presentem classificades en dues tipologies diferents:

  • Biblioteques personals (BP)

Col·leccions formades a partir de les biblioteques particulars de professors que han exercit la seva tasca docent i investigadora a la Universitat de Barcelona. Són adquirides pel CRAI mitjançant donacions tant del mateix individu, com de la seva família o de la institució on va treballar.

Interessen per la seva especialització temàtica i ofereixen una oportunitat única per estudiar l'evolució professional i intel·lectual del propi personatge.

  • Col·leccions temàtiques (CT)

Col·leccions documentals i fons bibliogràfics especials.

 

Relació alfabètica de col·leccions especials:

Neteja els filtres
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V