Fons de la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería (AENTDE)

Descripció

AENTDE —Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería— és una associació científica sense ànim de lucre, i de caràcter professional, que es constitueix amb el propòsit d’organitzar i fomentar el coneixement i la utilització de les nomenclatures infermeres.

 

Els seus objectius són:

 Contribuir al desenvolupament d’una terminologia infermera que qualifiqui les aportacions que duen a terme els infermers en relació amb la salut de la població.

 Fomentar i promoure el coneixement i la utilització dels diagnòstics, intervencions i resultats infermers entre els professionals d’infermeria.

 Col·laborar amb organitzacions nacionals i internacionals per promoure l’intercanvi i la recerca sobre diagnòstics, intervencions i resultats infermers.

 

El Fons documental AENTDE esta constituït per:

 monografies.

 publicacions periòdiques editades per la mateixa Associació i altres entitats internacionals relacionades.

 actes dels simpòsiums i jornades organitzats per l’Associació.

 la publicació El Correo AENTDE.

 fons d’arxiu AENTDE. Documentació recopilada i/o emesa per l’Associació i els seus membres: materials provinents de jornades i conferències, correspondència, documentació de treball per a la redacció de nomenclatures infermeres, plans de cures infermeres provinents de diversos centres sanitaris, etc.

Consulta

  Monografies i publicacions periòdiques de la donació AENTDE al Catàleg de la Universitat de Barcelona

 

  Simpòsiums i jornades (accés lliure al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona)

 

  El Correo AENTDE (accés lliure al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona)

 

  Inventari del fons d’arxiu AENTDE

Més informació

    AENTDE. Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería

 

    NIPE. Normalización de las Intervenciones para la Práctica de la Enfermería

 

    ICNP®. International Classification for Nursing Practice

 

    NANDA. North American Nursing Diagnosis Association

 

    NIC. Nursing Interventions Classification

 

    NOC. Nursing Outcomes Classification

 

    Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnóstico de Enfermería a la Viquipèdia