Biblioteca de l'Aula de Poesia de Barcelona

Descripció

Aula de PoseiaLa biblioteca de l'Aula de Poesia de Barcelona és una col·lecció especial del CRAI Biblioteca de Lletres, creada amb l’aportació dels llibres cedits per l’associació Aula de Poesia de Barcelona al CRAI Mundet a partir de l’any 2002. L’Aula de Poesia de Barcelona es va fundar l’any 1991 amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i d’altres institucions, amb la finalitat de donar noves vies de difusió a la poesia en tota la seva extensió. Des de l’any 2016 els fons de llibres i revistes es gestionen i es poden consultar al CRAI Biblioteca de Lletres. El nombre aproximat d’exemplars transferits superava els 2.400 títols, llibres i revistes.

Consulta