Patrimoni bibliogràfic i documental de la Universitat de Barcelona

Els fons patrimonials de la Universitat de Barcelona estan formats pel singular fons antic, pels fons documentals i per les col·leccions bibliogràfiques, personals i temàtiques.

 

  • Fons antic: manuscrits, incunables i edicions des del segle XVI fins al XIX, entre altres documents bibliogràfics, dipositats principalment al CRAI Biblioteca de Fons Antic a excepció del fons antic de dret que està al CRAI Biblioteca de Dret. El fons publicat entre 1821 i 1950 es conserva als CRAI biblioteques.
  • Fons d'arxiu personals i institucionals i col·leccions especials: fons personals i institucionals, biblioteques personals i col·leccions temàtiques que tenen majoritàriament el seu origen en la donació de documents per part de persones i institucions vinculades amb la Universitat, com per exemple el fons d'arxiu del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República. Cal destacar també, el fons cartogràfic reunit en les diferents cartoteques del CRAI.
  • Patrimoni bibliogràfic digital de la Universitat: les col·leccions digitals del CRAI es poden consultar a Biblioteca Patrimonial Digital (BiPaDi) i a Memòria Digital de Catalunya (MDC). El CRAI col·labora també amb l'Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA).