El fons d'Arxiu del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República

L'Arxiu del CRAI Biblioteca Pavelló de la República, que forma part del Patrimoni bibliogràfic i documental de la Universitat de Barcelona, està integrat per les col·leccions de la Universitat de Barcelona i de la Fundació Figueras i, a partir de 1996, pel material que es va incorporant a través del CRAI.

Es tracta de documentació original cedida a la Biblioteca del Pavelló per partits polítics, organitzacions obreres i sindicals, entitats socials, institucions i particulars.

Per a la consulta de l'arxiu, disposem d'inventaris i d'una base de dades local.

Tots els inventaris es poden trobar al Dipòsit Digital de la UB i al Catàleg del CRAI de la Universitat de Barcelona.

 

Fons DH | Fons F-DH Sèrie Documents Històrics

Documentació d'institucions polítiques, econòmiques, religioses, militars i culturals i d'organitzacions polítiques, sindicals, socials i culturals de Catalunya i la resta de l'Estat espanyol des del 1850 fins a la Guerra Civil.

Fons DO Jordi Arquer | Fons DO-C Correspondència Jordi Arquer | Fons F-DO

Documentació generada per institucions, organitzacions i associacions polítiques, sindicals i culturals de l'exili català i espanyol fonamentalment a França però també a la resta d'Europa i Amèrica.

Fons FP | Fons F-FP Sèrie Fons Personals

Fons de personalitats vinculades -per la seva militància, el seu càrrec polític, la seva professió, etc.- a la història política, sindical o cultural de Catalunya i Espanya durant el segle XX.

 

Diversos Fons Pavelló

Escrits, correspondència i documents diversos de: Alfons C.Comin, J.A. Gibernau, Joaquim Puig-Pidemunt, Jordi Rubió i Balaguer, Octavi Saltor, Jesus Lizano, Florentino Pérez Embid, Claudi Fournier Canela, Jesus M. Rodes i Gracia, Francisco Sabater, Cossimo Scarinzi, Josep Carner, Victor Hurtado, Josefina Boquera Campos, Merce Rodoreda, Eduard Pons Prades, Rosa Solà, Robert Brian Tate, Manuel Alberich, Jaume Rodo, Víctor Castells, Joan Fusté, Josepa Vilà, Josep Villaró Vila, Emili Valls, Josep Reventós, Alfredo Mendizabal, Crescencia Pont Roca, Magdalena Boix i Subirats, Marc Sangnier, Moisès Broggi Vallès, Lluis Montagut Homet, Vicenç Guiral Royo, Pere Ros i Assumpta Sánchez, Antoni Vidal i Llaveria, Francesc Frigolé Reixach, Julià Fuster Ribó, José Roda i Caballer, Joan Florensa Lladós, Família Martínez Altarriba, Ramón Jori-Maria Lluïsa Penelas, Carles Carreras Verdaguer, Pablo Marco Sancho, Concha Marín Castillo, Gabriel Escudé Martí, Ricardo Rivero Zorrilla, Antoni Bosch i Ferré, José Roda i Caballer, Carles Carreras Verdaguer, Pablo Marco Sancho, Família Riera Pararols, Enric Prades i Boquera, Carme Feliu Llorente, Gil Triginer Artigas, Ricard Bastid Peris, Manuel García Sanmiquel, Romuald Grané Vilaseca, Miquel Sàrries Griñó, José Batlle Piñol, Francesc Parcerisas i Vàzquez, Mariano Costa Nieto, Mateo Ematges Giralt, Amadeu Gil Llopis, Arturo Guerrero Ruiz, Teresa Buira Sabaté, Miguel Piñol Álvarez, Eduard Amouroux, Raimunda Maiz Blanco, Ramon Sabater, F.G.F., Manuel Viusà i Gertrudis Galí, Miguel Catalán Villagrasa, Pere Masuet Estebanet, Maria Godàs Vila, Valero Chiné Bagué, Ferran Garcia i Faria, José Cardús Puig, Pau Cirera i Feliu, Josep Ferrer i Farriol, Marcel Ferrer i Trull, Luis Morente Luque, Víctor Ballester [Donació Jordi Baget Ballester], Ramon Roca Xuclà [Donació: Ramon Roca Juanes].

 

Diversos Fons Figueras

Correspondència rebuda o/i escrita per diversos personatges (Enric Prat de la Riba, Francesc Cambó, Bartomeu Robert, Lluís Millet, Jaume Miravitlles, Martí Barrera (pare), Heribert Barrera ,Joan Comorera, Joan Escofet, Ventura Gassol, Tramontaine : revue mensuelle du Roussillon) i documentació diversa de André Autrique (aviador que lluità amb l'exèrcit republicà) i recull de premsa sobre la seva participació a la Guerra Civil.

Fons FV | Fons F-FV Sèrie Fulls Volants

Documentació, fonamentalment fulls volants, generada a Catalunya i a la resta de l'Estat espanyol per institucions, organitzacions i associacions polítiques, sindicals i culturals, així com per la societat civil des de l'any 1939 fins al 2020.

Fons DPP | Fons F-DPP Sèrie Documents Partits Politics

Documentació relacionada amb diverses organitzacions polítiques i sindicals.

Fons AG Fons | Sèrie Arxiu Gràfic

Material gràfic divers (fotografies, làmines, postals, calendaris, paper moneda, segells, etc.) relacionat amb la vida política, social i cultural del segle XX a Catalunya i la resta de l'Estat Espanyol.

Aquest fons conté l'arxiu fotogràfic de Toni Vidal sobre personalitats importants per a la història de Catalunya.

Inclou dues subsèries, una anomenada Exposició Mèxic, integrada per la documentació gràfica reunida a l'exposició organitzada pel Centro de Estudios Vicente Lombardo Toledano de Mèxic ¿Por qué España? Guerra Civil 1936-1939 y el exilio español sesenta años después. El material il·lustra la vida dels republicans espanyols a bord del vaixell Sinaia i a la seva arribada a Mèxic. I una altra anomenada Universitat Comunista dels Països Catalans, amb la col·lecció de material fotogràfic dels murs i parets de la ciutat de Barcelona, pintats per diversos partits polítics, sindicats, col·lectius i entitats socials diverses entre els anys 1977 i 1978 que van formar part de l'exposició "Quan les parets parlaven", i també fotografies d'algunes manifestacions.

Fons DU Sèrie Documents Universitat

Documentació relacionada amb les institucions universitàries i el moviment estudiantil a Catalunya i a Espanya des de la Segona República fins als nostres dies.

Fons MAS Sèrie Arxiu Massip (Joan Comorera)

Documentació relacionada fonamentalment amb el PSUC a l'exili, i molt especialment amb l'escissió protagonitzada pel seu secretari general Joan Comorera i Soler l'any 1947 i que dóna lloc a l'anomenat PSUC-Comorerista.

Fons MIL Movimiento Ibérico de Liberación

Documentació sobre les accions polítiques i armades del Movimiento Ibérico de Liberación i les seves relacions amb altres grups llibertaris durant els darrers anys del franquisme.

Fons AM Sèrie Arxiu Moscou

Documentació procedent de l'arxiu del KGB de Moscou relacionada amb el paper jugat per la Unió Soviètica a la Guerra Civil i, en concret, en la persecució i processament partit pels militants del POUM. La selecció dels documents i l'elaboració d'aquest inventari van ser dutes a terme per Llibert Ferri, corresponsal de TV3 a la URSS l'any 1993. Tot el material està fotocopiat.

Fons RP Sèrie Reculls de Premsa

Retalls de premsa relacionats amb els moviments socials durant el segle XX.

Fons TP Sèrie Textos Polítics

Manuscrits, articles i escrits diversos, classificats per matèria o per període històric i que per la seva tipologia documental no s'han pogut integrar a cap dels altres fons de l'arxiu del Pavelló de la República.

Fons MP Sèrie Milícies Pirinenques

Consta de documents diversos relacionats amb la formació, organització, actuacions, etc. de les anomenades Milícies Pirinenques o Regiment Pirinenc núm. 1 de Catalunya. Els documents originals, propietat del Sr. R. P. Benet de Caparà, van ser cedits a la Biblioteca del Pavelló de la República per Antoni Gascon el mes de març del 2011 en format fotocòpia.

Fons CEHI | Fons IHE

La sèrie arxiu CEHI, és l'arxiu històricoadministratiu del CEHI des del 1949, any de la seva fundació per Jaume Vicens i Vives, fins al 2005. Conté material divers sobre la seva història institucional, les activitats realitzades (congressos, seminaris, conferències), convenis de les relacions amb altres entitats, especialment amb la Foundation Internationale d'Études Historiques et Sociales (FIEHS), i correspondència.

La sèrie IHE, fou cedida al CEHI per Índice Histórico Español l'any 2006. Consta exclusivament de correspondència des del 1953, any de la seva fundació per Jaume Vicens i Vives, fins al 1975.

Fons DAR Sèrie Arxiu Darnius

Fons provinent de la població fronterera de Darnius, a l'Alt Empordà (Girona). L'Arxiu 1 consta de documents diversos amb informació destacada sobre sindicalisme (Central Nacional Sindicalista de la província de Girona) i sobre el Movimiento Nacional.

L'Arxiu 2 és l'arxiu municipal administratiu de Darnius. Fou cedit al CRAI Biblioteca del Pavelló de la República l'any 2012 i conté documentació generada i rebuda per aquest municipi des de finals del segle XIX fins a la mort de Franco.

Fons SA Sèrie Arxiu Salamanca

Documents de diferents sindicats (CNT, UGT, CNT-AIT) de l'època de la Guerra Civil, provinents de l'Arxiu de Salamanca.

FONS F-MD Sèrie Material Divers

Material divers (calendaris de butxaca, bitllets de Loteria, cromos, carnets de soci del F. C. Barcelona, etc.) dels anys 1939 al 1980.

Fons Memòria obrera de la fàbrica ENASA (PEGASO)

Documents relacionats amb la fàbrica ENASA (PEGASO) i la lluita sindicalista entre els anys 60 i 90. Inclou fotografies.

Fons GEM Grup Escoles Mataró

Documentació interna del GEM relacionada amb la història de la institució, com textos diversos sobre educació, informes, correspondència, circulars, etc.

Fons Bultaco Compañía Española de Motores S.A.

Documents relacionats amb la fàbrica Bultaco (CEMOTO) i el moviment obrer entre els anys 1960 i 1980.

Fons SIDBRINT Memòria Històrica Brigades Internacionals

Documents relacionats amb la història dels Brigadistes i de les Brigades Internacionals.

Fons Esbart Verdaguer

Documents relacionats amb la història de l'Esbart Verdaguer, entitat artística fundada el 1945 per Josep Benet i Morell i Manuel Cubeles i Solé, dedicada a la recuperació i difusió de la dansa i les tradicions folklòriques de Catalunya.

Fons ASOCS (Asociación de Solidaridad del Cuerpo de Seguridad-Estado y Generalidad)

El fons és part de l'arxiu administratiu de l'ASOCS (Asociación de Solidaridad del Cuerpo de Seguridad-Estado y Generalidad). Consta de documentació interna i material relacionat amb els cossos de seguretat a l'exili.

Fons de la Casa d'Amèrica

Recull de part de la documentació produïda per la Casa d'Amèrica, es compon principalment de correspondència, informes, retalls, premsa, targetes, rebuts, resguards, fotografies, mapes, catàlegs i documentació diversa, generada per la Casa d'Amèrica/Instituto de Economia Americana.

Fons Peña Ibérica-Cruces de Sangre

Documentació dels associats, crides a la població, textos diversos, així com correspondència i papers personals de Francisco Palau Rabassó, membre de la Peña Ibérica.

Fons Associació de Veïns i Veïnes per un Eixample Sostenible i per a Viure (AVVES)

Recull de la documentació produïda per la AVVES, l'Associació de Veïns i Veïnes per un Eixample Sostenible i per a Viure relacionada amb la multitud de gestions dutes a terme per a aconseguir el tancament de l'establiment nocturn del carrer Bailen 22 i l'altra documentació interna generada per aquesta associació.

Fons ACHG Associació Cultural Helios Gómez

Recull de documentació produïda per la ACHG, l'Associació Cultural Helios Gómez: informació digitalitzada procedent d'arxius francesos sobre camps de concentració, dossiers de premsa i cassetes amb entrevistes a personatges diversos tot relacionat amb la vida i obra d'Helios Gómez.