Col·lecció de fruits i llavors

Col·lecció de fruits i llavors
Es tracta d'una col·lecció d'unes 2.000 mostres de llavors les quals solen tenir associat un plec testimoni a la col·lecció de cormòfits. Les mostres provenen majoritàriament de comunitats vegetals de muntanya mitjana i d'alta muntanya de Catalunya. 
 
Les llavors convenientment assecades es conserven en sobres de plàstic transpirable, amb l'etiqueta corresponent i ordenades per famílies. Una bona part de les mostres s'ha caracteritzat morfològica i funcionalment i se n'han obtingut imatges de detall.
 
Aquesta col·lecció s'ha informatitzat en la seva totalitat i podeu consultar les dades a les pàgines de bases de dades i a l'Atles de fruits i llavors de Catalunya.
 
Per qualsevol consulta sobre aquesta col·lecció us podeu adreçar a la Dra. Roser Guàrdia.