Recorregut per l’obra de Ciril Rozman

Recorregut per l’obra de Ciril Rozman

La present exposició es realitza amb motiu de la donació feta pel Dr. Ciril Rozman al CRAI Biblioteca Campus Clínic.

Aquesta consisteix en un exemplar de cada edició del tractat de Medicina Interna fundat per Alexander von Domarus en alemany, seguit a Espanya per Pere Farreras Sampera primer i per Pere Farreras Valentí i Ciril Rozman després. També inclou un exemplar de cadascuna de les edicions del manual de butxaca Compendio de Medicina Interna.

La donació es completa amb tres exemplars en alemany de l’obra original de von Domarus així com d’algunes edicions en català i portuguès.

Amb la seva donació, el Dr. Ciril Rozman ha volgut que el CRAI Biblioteca conservi una col·lecció completa del text de referència en Medicina Interna per a tot el món hispanoparlant. La col·lecció, un cop acabada aquesta exposició, es podrà veure al vestíbul de la Biblioteca.

Des del CRAI Biblioteca Campus Clínic hem volgut també aprofitar l’avinentesa per organitzar una exposició que recorre tota la obra de Ciril Rozman més enllà de la seva participació en el famós tractat.

Enllaços d'interès:

Imatges videos RozmanEntrevista a UBtv.Entrevista al programa Singulars de TV3.Cinco minutos con el Prof. Ciril Rozman.Entrevista Ciril Rozman y Francesc Cardellach.Isuu especial medicina interna.


Coordinació
Ciril Rozman i Borstnar
CRAI Biblioteca del Campus Clínic
 
Material gràfic i bibliogràfic
Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona
Ciril Rozman i Borstnar
CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge
CRAI Biblioteca del Campus Clínic
 
Muntatge
CRAI Biblioteca del Campus Clínic

Opineu sobre aquesta exposició