Una mica d'història

La Unió Europea (UE) neix amb aquest nom l'1 de novembre de 1993 pel Tractat de la Unió Europea, a partir de la unió de les Comunitats Europees: CECA, Euratom (o Comunitat Europea de l'Energia Atòmica, CEEA), i CEE/CE.

El 1951, amb el Tractat de París, es crea la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA) formada per sis països:França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg -"l'Europa dels 6"-. Aquests països creen la Comunitat Econòmica Europea (CEE) amb el Tractat de Roma el 1957. Aquest mateix any es signa el Tractat de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica (Euratom).

 

Amb la incorporació del Regne Unit, Dinamarca i Irlanda el 1973, passa a ser "l'Europa dels 9", i amb Grècia el 1981 i Espanya i Portugal el 1986 s'amplia a "l'Europa dels 12".

 

La UE és una comunitat de dret -suposa un marc jurídic compartit i l'aplicació uniforme del dret comunitari- formada actualment per 27 països políticament democràtics que participen d'un projecte comú d'integració econòmica i unificació política. Jurídicament i políticament és un sistema únic entre el govern transnacional i supranacional, amb un fort component institucional. Compta amb set institucions: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal de Comptes i el Banc Central Europeu.

 

Espanya va sol·licitar-ne l'ingrés als anys 60, durant la dictadura de Francisco Franco, però no complia amb les bases democràtiques de la CEE. Superada la barrera política, tant A. Suárez com L. Calvo Sotelo van intentar-ho sense èxit perquè l'economia espanyola, sobretot l'agricultura i la pesca, perjudicaven els estats membres. Després de 8 anys, amb F. González  al govern, el 1985 es va signar el Tractat d'Adhesió a les Comunitats Europees, havent d'acceptar períodes de carència d'entre 7 i 17 anys per aconseguir la circulació lliure de treballadors, eliminar totalment els aranzels agrícoles o poder pescar en zones comunitàries.

 

Des de l'ingrés a la CEE Espanya, que s'havia quedat endarrerrida respecte els països del seu entorn, ha experimentat un enorme desenvolupament econòmic en haver-se d'adaptar a un mercat més competitiu. D'aquesta manera, com a país democràtic i europeu, ha trobat el seu paper en l'àmbit internacional.

 

La modernització dels diferents sectors es va accelerar, però també s'han produït efectes negatius en alguns productes com la llet o l'oli, en la pesca, en la indústria siderúrgica i en el sector naval.

 

Espanya ha ocupat quatre vegades la presidència del Consell, dos amb F. González, una amb J.M. Aznar i l'última el primer semestre d'aquest any 2010, amb J.L. Rodríguez Zapatero.