Assessorament en tecnologia educativa

El CRAI ha creat un portal web, “Espai del Tàctic”, on us ofereix un recull d’eines TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement), així com una secció de píndoles formatives i un portafoli digital de materials elaborats des del servei de Suport a la Docència.

L’objectiu és disposar d’un servei de suport integral per als usuaris de la UB en l’àmbit de l’aprenentatge, la docència i la transferència de coneixement i apropar-los les eines que s’usen majoritàriament.

El portal es divideix en diverses seccions:

Des de les seccions “Classificació TIC” i “Classificació TAC” podreu consultar les eines i recursos seleccionades, que es presenten en format de fitxa descriptiva, on s’exposa una breu descripció de per a què serveix l’eina, qui l’ha desenvolupat, si és de llicència gratuïta o no, l’accés a la descàrrega si existeix, etc.
 
Per tal de millorar aquesta part, s’està treballant en la creació de tutorials i guies d’ús de les eines que s’usen majoritàriament pel professorat o l'alumnat en l’àmbit de l’educació superior.
 
Des de la secció “El blog del Tàctic” es podran consultar píndoles formatives en l’ús i aplicació de diferents recursos TIC/TAC.
 
Els usuaris poden adreçar-se a la Unitat de Docència del CRAI per tal de sol·licitar formació a mida en els temes que siguin del seu interès. Quan s’assoleixi un grup suficient, procedirà a fer les sessions necessàries per als sol·licitants.
 
Des de la secció “ePortafoli” es podran consultar alguns dels treballs que s’han desenvolupat des de la Unitat de Docència.
 

El portal serà actualitzat periòdicament, incorporant actualitzacions d’informació, així com s’habilitarà la possibilitat que els usuaris valorin les eines i recursos, per tal de conèixer quines són les que més s’adeqüen a les seves necessitats.

 
 

                         

 

Descarrega’t la informació El TACTIC del CRAI és...