Publicar en accés obert: ajuts, acords, descomptes i cupons

Ajuts de la Universitat de Barcelona per publicar en accés obert

 

 Enguany el Vicerectorat de Recerca posa a l’abast de la comunitat de la Universitat de Barcelona una nova convocatòria d’ajuts per publicar en revistes científiques d’accés obert, emmarcada en la política de suport a la lliure difusió del coneixement. El pressupost d’aquesta convocatòria és de 120.000 euros.

Aquesta convocatòria estarà oberta fins el final de l'any 2024, o fins que s'hagin exhaurit els fons disponibles. 

 
 
 

Acords per publicar en accés obert amb editorials

El personal investigador de la Universitat de Barcelona pot publicar en accés obert a les revistes de les editorials amb les quals s'ha arribat a un acord transformatiu de manera individual o través de l'aliança CRUE-CSIC.

Podeu consultar les condicions de cada editorial a:
 

 

American Chemical Society

La Universitat de Barcelona, mitjançant l'acord estatal signat per la CRUE i el CSIC amb American Chemical Society (ACS), disposa d'un nombre d'articles per publicar en accés obert en revistes que ofereixen l'opció híbrida i revistes d'accés obert (consulteu el llistat). ACS Omega no està inclosa a l'acord.

Aquest acord manté l’accés a totes les revistes d’aquesta societat, com fins ara, i, a la vegada, també permet que els articles que s’hi publiquin on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional. Aquest acord està vigent fins l'any 2024 i el nombre d'articles coberts augmentarà cada any.

Per tal de fer que una publicació sigui d'accés obert cal demanar-ho quan l'article sigui acceptat. En aquest moment també se li assignarà la llicència de publicació CC BY.

Llistat de les revistes d'ACS on es pot publicar en accés obert

Informació de l'acord transformatiu disponible al CSUC.

 

American Institute of Physics

La Universitat de Barcelona, mitjançant l'acord signat pel CSUC amb l'American Institute of Physics (AIP), disposa d'un nombre d'articles per publicar en accés obert en revistes que ofereixen l'opció híbrida i revistes d'accés obert (consulteu el llistat). 

Aquest acord manté l’accés a totes les revistes d’aquesta societat, com fins ara, i, a la vegada, també permet que els articles que s’hi publiquin on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional. Aquest acord està vigent fins l'any 2025 i el nombre d'articles coberts augmentarà cada any.

Per tal de fer que una publicació sigui d'accés obert cal demanar-ho quan l'article sigui acceptat. En aquest moment també se li assignarà la llicència de publicació CC BY.

Llistat de les revistes d'AIP on es pot publicar en accés obert

Informació de l'acord transformatiu disponible al CSUC.

Annual Reviews

La Universitat de Barcelona, mitjançant el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) ha signat un acord Subscribe to Open amb l'editorial Annual Reviews.

Aquest acord, vigent durant l'any 2024, permet mantenir l’accés a les revistes d’aquesta editorial com fins ara. Però, a la vegada, també permet que els articles que es publiquin en cinc de les seves revistes on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional.
 
Els investigadors no cal que paguin cap APC (Article Processing Charge) quan es publiqui en una de les revistes d'aquesta editorial. Per tal de fer que una publicació sigui d'accés obert cal demanar-ho quan l'article sigui acceptat. En aquest moment també se li assignarà la llicència de publicació CC BY.
 
Llistat de revistes incloses en aquest acord.
Bentham Science

L'acord amb Bentham Science ofereix als investigadors de la Universitat de Barcelona un descompte del 30% sobre les tarifes de publicació dels articles que hagin estat acceptats per qualsevol de les revistes i llibres que edita.

Per sol·licitar aquesta rebaixa només cal que els autors s’identifiquin com a membres de la Universitat de Barcelona quan tramitin la publicació dels seus articles de recerca amb alguna de les revistes del grup Bentham Science. El seguiment de l'aplicació d'aquest descompte es fa des del CRAI, si teniu algun dubte contacteu amb la Unitat de Recerca.

 

Cambridge University Press

La Universitat de Barcelona, mitjançant el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) ha signat un acord transformatiu amb l’editorial Cambridge University Press.

Aquest acord permet mantenir l’accés a totes les revistes d’aquesta editorial com fins ara. Però, a la vegada, també permet que els articles que s’hi publiquin on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional. Aquestes condicions es mantindran fins a la finalització de l’acord, al desembre de 2024.

Els investigadors no cal que paguin cap APC (Article Processing Charge) tant si es publica en una revista d’accés obert complet com si es publica en una revista que ofereix l’opció híbrida (publicar puntualment en obert un article en una revista d’accés per subscripció).

Per tal de fer que una publicació sigui d'accés obert cal demanar-ho quan l'article sigui acceptat. En aquest moment caldrà escollir una llicència de publicació. Recordem que molts finançadors demanen que la llicència de publicació sigui CC BY.

Llistat de les revistes de Cambridge University Press on es pot publicar en accés obert.

Document de l'acord transformatiu [en anglès].

 

Cold Spring Harbor Laboratory Press 
La Universitat de Barcelona, mitjançant el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) ha signat un acord transformatiu amb Cold Spring Harbor Laboratory Press
 
Aquest acord, vigent durant l'any 2024, permet mantenir l’accés a les revistes d’aquesta editorial com fins ara. Però, a la vegada, també permet que els articles que es publiquin en quatre de les seves revistes on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional.
 
Els investigadors no cal que paguin cap APC (Article Processing Charge) quan es publiqui en una d'aquestes tres revistes d'aquesta editorial:
 
    Genes & Development eISSN 1549-5477
    Genome research eISSN 1549-5469
    RNA eISSN 1469-9001
    Learning & Memory eISSN 1549-5485
 
Per tal de fer que una publicació sigui d'accés obert cal demanar-ho quan l'article sigui acceptat. En aquest moment caldrà escollir una llicència de publicació. Recordem que molts finançadors demanen que la llicència de publicació sigui CC BY.

Document de l'acord transformatiu [en anglès].

 
The Company of Biologists

La Universitat de Barcelona, mitjançant el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) ha signat un acord transformatiu amb l’editorial The Company of Biologists.

Aquest acord permet, a partir de gener de 2022, mantenir l’accés a totes les revistes d’aquesta editorial com fins ara. Però, a la vegada, també permet que els articles que s’hi publiquin on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional.

Aquestes condicions es mantindran fins a la finalització de l’acord, al desembre de 2024.

Els investigadors no cal que paguin cap APC (Article Processing Charge) tant si es publica en una revista d’accés obert complet com si es publica en una revista que ofereix l’opció híbrida (publicar puntualment en obert un article en una revista d’accés per subscripció).

Les revistes d'aquesta editorial són:

 
Per tal de fer que una publicació sigui d'accés obert cal demanar-ho quan l'article sigui acceptat. En aquest moment caldrà escollir una llicència de publicació.
 
Recordem que molts finançadors demanen que la llicència de publicació sigui CC BY.

Document de l'acord transformatiu [en anglès].

 

De Gruyter

La Universitat de Barcelona, mitjançant el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) ha signat un acord transformatiu amb l’editorial De Gruyter durant el 2024. Aquest acord permet  mantenir l’accés a totes les revistes d’aquesta editorial com fins ara. Però, a la vegada, també permet que els articles que s’hi publiquin on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional.

Els investigadors no cal que paguin cap APC (Article Processing Charge) tant si es publica en una revista d’accés obert complet com si es publica en una revista que ofereix l’opció híbrida (publicar puntualment en obert un article en una revista d’accés per subscripció), com les incloses a l'opció Subscribe to Open.

Per tal de fer que una publicació sigui d'accés obert cal demanar-ho quan l'article sigui acceptat. En aquest moment caldrà escollir una llicència de publicació.
Recordem que molts finançadors demanen que la llicència de publicació sigui CC BY.

Llistat de les revistes de De Gruyter on es pot publicar en accés obert.

EDP Sciences

La Universitat de Barcelona, mitjançant el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) ha signat un acord Subscribe to Open amb l'editorial EDP Sciences.

Aquest acord, vigent durant l'any 2024, permet mantenir l’accés a les revistes d’aquesta editorial com fins ara. Però, a la vegada, també permet que els articles que es publiquin en cinc de les seves revistes on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional.
 
Per tal de fer que una publicació sigui d'accés obert cal demanar-ho quan l'article sigui acceptat. En aquest moment caldrà escollir una llicència de publicació. Recordem que molts finançadors demanen que la llicència de publicació sigui  CC BY
 
Els investigadors no cal que paguin cap APC (Article Processing Charge) quan es publiqui en la revista d'aquesta editorial:

Document de l'acord amb EDP Sciences. [en anglès]

Elsevier

La Universitat de Barcelona, mitjançant l'acord estatal signat per la CRUE i el CSIC amb l'editorial Elsevier, disposa d'un nombre d'articles per publicar en accés obert en revistes que ofereixen l'opció híbrida (consulteu el llistat).

Aquest acord manté l’accés a totes les revistes d’aquesta editorial, com fins ara, i, a la vegada, també permet que els articles que s’hi publiquin on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional. Aquest acord està vigent fins l'any 2024 i el nombre d'articles coberts augmentarà cada any.

A més, quan es publiqui en una revista d'accés obert es gaudirà d'un descompte del 10% de la tarifa establerta.

Per tal de fer que una publicació sigui d'accés obert cal demanar-ho quan l'article sigui acceptat. En aquest moment caldrà escollir una llicència de publicació. Recordem que molts finançadors demanen que la llicència de publicació sigui CC BY.

Llistat de les revistes híbrides d'Elsevier on es pot publicar en accés obert.

Informació de l'acord transformatiu disponible al CSUC.

 

Emerald

La Universitat de Barcelona disposa de quatre cupons per publicar en accés obert a les revistes de l'editorial Emerald durant l'any 2024. Per tal de poder gaudir d'un d'aquests cupons només cal que l'autor sigui de la universitat i que ho sol·liciti quan l'article sigui acceptat. 

Frontiers

L'acord amb Frontiers ofereix als investigadors de la Universitat de Barcelona un descompte del 10% sobre les tarifes de publicació dels articles que hagin estat acceptats per qualsevol de les revistes que edita.

Per sol·licitar aquesta rebaixa només cal que els autors s’identifiquin com a membres de la Universitat de Barcelona quan tramitin la publicació dels seus articles de recerca amb alguna de les revistes del grup Frontiers. El seguiment de l'aplicació d'aquest descompte es fa des del CRAI, si teniu algun dubte contacteu amb la Unitat de Recerca.

IEEE Xplore

La Universitat de Barcelona, mitjançant l'acord estatal signat per la CRUE i el CSIC amb IEEE Xplore, disposa d'un nombre d'articles per publicar en accés obert en revistes que ofereixen l'opció híbrida (consulteu el llistat).

Aquest acord manté l’accés a totes les revistes híbrides d'IEEE Electronic Library (IEL) i IEEE All-Society Periodicals Package (ASPP) d’aquesta editorial, com fins ara, i, a la vegada, també permet que els articles que s’hi publiquin on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional. Aquest acord està vigent fins l'any 2025 i servirà per cobrir 2 articles. Les revistes d'accés obert compten amb un 20% de descompte. 

Per tal de fer que una publicació sigui d'accés obert cal demanar-ho quan l'article sigui acceptat. En aquest moment caldrà escollir una llicència de publicació: CC BY o  CC-BY-NC

Llistat de les revistes híbrides d'IEEE Xplore on es pot publicar en accés obert.

Informació de l'acord transformatiu disponible al CSUC.

IntechOpen

A partir de l'1 de gener de 2020, l'editorial IntechOpen ofereix uns descomptes del 20 al 25% respecte les seves tarifes per publicar llibres o capítols de llibres en accés obert. Per gaudir d'aquest descompte cal que us identifiqueu com a membres de la Universitat de Barcelona. Si teniu algun dubte contacteu amb la Unitat de Recerca.

IOP Publishing

La Universitat de Barcelona, mitjançant el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) ha signat un acord transformatiu amb l’editorial IOP Publishing.

Aquest acord permet, a partir de gener de 2024, mantenir l’accés a totes les revistes d’aquesta editorial com fins ara. Però, a la vegada, també permet que els articles que s’hi publiquin on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional.

Aquestes condicions es mantindran fins a la finalització de l’acord, al desembre de 2026.

Els investigadors no cal que paguin cap APC (Article Processing Charge) tant si es publica en una revista d’accés obert complet com si es publica en una revista que ofereix l’opció híbrida (publicar puntualment en obert un article en una revista d’accés per subscripció).

Per tal de fer que una publicació sigui d'accés obert cal demanar-ho quan l'article sigui acceptat. En aquest moment caldrà escollir una llicència de publicació. Recordem que molts finançadors demanen que la llicència de publicació sigui CC BY.

Document de l'acord i llistat de les revistes d'IOP Publiching on es pot publicar en accés obert.

Karger Journals

La Universitat de Barcelona, mitjançant el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) ha signat un acord transformatiu amb l’editorial Karger 

Aquest acord permet mantenir l’accés a totes les revistes d’aquesta editorial com fins ara. Però, a la vegada, també permet que els articles que s’hi publiquin on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional. Aquestes condicions es mantindran durant l’any 2024.

Els investigadors no cal que paguin cap APC (Article Processing Charge) tant si es publica en una revista d’accés obert complet com si es publica en una revista que ofereix l’opció híbrida (publicar puntualment en obert un article en una revista d’accés per subscripció).

Per tal de fer que una publicació sigui d'accés obert cal demanar-ho quan l'article sigui acceptat. En aquest moment caldrà escollir una llicència de publicació. Recordem que molts finançadors demanen que la llicència de publicació sigui CC BY.

Llistat de les revistes de Karger on es pot publicar en accés obert.

 

Mathematical Sciences Publishers

La Universitat de Barcelona, mitjançant el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) ha signat un acord Subscribe to Open amb l'editorial Mathematical Sciences Publishers  

Aquest acord, vigent durant l'any 2024, permet mantenir l’accés a les revistes d’aquesta editorial com fins ara. Però, a la vegada, també permet que els articles que es publiquin en cinc de les seves revistes on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional.
 
Els investigadors no cal que paguin cap APC (Article Processing Charge) quan es publiqui en una d'aquestes cinc revistes d'aquesta editorial:
 

Document de l'acord amb Mathematical Sciences Publishers. [en anglès]

MDPI

Continua l'acord amb MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) que ofereix als investigadors de la Universitat de Barcelona un descompte del 10% sobre les tarifes de publicació dels articles que hagin estat acceptats per qualsevol de les revistes que edita. Aquests incentius econòmics són el resultat d’un programa que promou l’enfortiment de la vinculació entre aquest grup editorial suís i prestigioses institucions de recerca i ensenyament superior com ara la Universitat de Barcelona, i esdevenen un valuós instrument per incrementar la publicació en accés obert dels resultats de la recerca universitària.

Per sol·licitar aquesta rebaixa només cal que els autors s’identifiquin com a membres de la Universitat de Barcelona quan tramitin la publicació dels seus articles de recerca amb alguna de les revistes del grup MDPI. Cal tenir en compte que aquest descompte no s'aplica si s'utilitza algun dels cupons de descompte que ofereix el mateix grup MDPI. Aquestes condicions es mantindran fins al 28 de febrer de 2025.

Rockefeller University Press

La Universitat de Barcelona, mitjançant el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) ha signat un acord transformatiu amb l’editorial Rockefeller University Press.

Aquest acord, vigent des de l'any 2022, permet mantenir l’accés a totes les revistes d’aquesta editorial com fins ara. Però, a la vegada, també permet que els articles que s’hi publiquin on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional.

Els investigadors no cal que paguin cap APC (Article Processing Charge) quan es publiqui en una de les tres revistes d'aquesta editorial:

Per tal de fer que una publicació sigui d'accés obert cal demanar-ho quan l'article sigui acceptat. En aquest moment caldrà escollir una llicència de publicació. Recordem que molts finançadors demanen que la llicència de publicació sigui CC BY.

Document de l'acord transformatiu [en anglès].

 

Royal Society of Chemistry

La Universitat de Barcelona, mitjançant l'acord estatal signat per la CRUE i el CSIC amb la Royal Society of Chemistry, disposa d'un nombre d'articles per publicar en accés obert en revistes que ofereixen l'opció híbrida i d'accés obert (consulteu el llistat).

Aquest acord manté l’accés a totes les revistes d’aquesta societat, com fins ara, i, a la vegada, també permet que els articles que s’hi publiquin on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional. Aquest acord està vigent fins l'any 2025 i servirà per cobrir 17 articles.

Per tal de fer que una publicació sigui d'accés obert cal demanar-ho quan l'article sigui acceptat. En aquest moment caldrà escollir una llicència de publicació: CC BY o  CC-BY-NC

Llistat de les revistes híbrides de la Royal Society of Chemistry on es pot publicar en accés obert.

Informació de l'acord transformatiu disponible al CSUC.

SAGE

L'editorial SAGE ofereix el 15% de descompte del preu d'APC (article processing charge) en aquestes revistes d'accés obert. Per gaudir d'aquest descompte cal que us identifiqueu com a membres de la Universitat de Barcelona. Si teniu algun dubte contacteu amb la Unitat de Recerca.

Springer

La Universitat de Barcelona, mitjançant l'acord estatal signat per la CRUE i el CSIC amb l'editorial Springer, disposa d'un nombre d'articles per publicar en accés obert en revistes que ofereixen l'opció híbrida (consulteu el llistat).

Aquest acord manté l’accés a totes les revistes d’aquesta editorial, com fins ara, i, a la vegada, també permet que els articles que s’hi publiquin on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional. Aquest acord està vigent fins l'any 2024 i el nombre d'articles coberts augmentarà cada any.

Per tal de fer que una publicació sigui d'accés obert cal demanar-ho quan l'article sigui acceptat. En aquest moment caldrà escollir una llicència de publicació. Recordem que molts finançadors demanen que la llicència de publicació sigui CC BY.

Llistat de les revistes híbrides de Springer on es pot publicar en accés obert.

Informació de l'acord transformatiu disponible al CSUC.

 

Wiley

La Universitat de Barcelona, mitjançant l'acord estatal signat per la CRUE i el CSIC amb l'editorial Wiley, disposa d'un nombre d'articles per publicar en accés obert en les revistes d'aquest editorial que ofereixen l'opció híbrida (consulteu-ne la llista al final d'aquesta entrada).

Aquest acord manté l’accés a totes les revistes d’aquesta editorial, com fins ara, i, a la vegada, també permet que els articles que s’hi publiquin on l’autor de correspondència sigui de la Universitat de Barcelona siguin d’accés obert sense cap cost addicional. Aquest acord està vigent fins l'any 2024.

Per tal de fer que una publicació sigui d'accés obert cal demanar-ho quan l'article sigui acceptat. En aquest moment caldrà escollir una llicència de publicació. Recordem que molts finançadors demanen que la llicència de publicació sigui CC BY.

Llista de revistes híbrides de Wiley on es pot publicar en accés obert segons l'acord.

La Universitat de Barcelona disposa, a més, d'un fons per publicar en revistes d’accés obert de Wiley i Hindawi que servirà per cobrir entre 15 i 20 articles. Aquests ajuts es concediran a mida que se sol·licitin, limitats a una petició per persona. Cal fer la sol·licitud a l’hora d’enviar l’article a la revista i en el cas que l’article sigui rebutjat la petició quedarà eliminada.