Exposició virtual: La impremta Plantin-Moretus al CRAI Biblioteca de Reserva

Exposició virtual: La impremta Plantin-Moretus al CRAI Biblioteca de Reserva

Christophe Plantin (1520-1589) fundà a la ciutat d’Anvers una de les empreses editorials més productives, destacades i riques del segle XVI a Europa. A la seva mort, la impremta fou heretada pel seu gendre, Jan Moretus i, durant més de tres segles, es va mantenir activa, liderada per les successives generacions de la família. El CRAI Biblioteca de Reserva custodia 302 edicions de l’Officina Plantiniana. És un fons d’una gran diversitat temàtica, en el que tenen un paper destacat els llibres de temàtica religiosa i també el textos clàssics i els llibres d’humanitats i de ciència més avançats del seu temps.

Christophe Plantin (1520-1589) fundà a la ciutat d’Anvers una de les empreses editorials més productives, destacades i riques del segle XVI a Europa. A la seva mort, la impremta fou heretada pel seu gendre, Jan Moretus i, durant més de tres segles, es va mantenir activa, liderada per les successives generacions de la família fins a l’any 1876, en què el darrer hereu decidí de cedir la casa, seu de l’empresa i habitatge alhora, amb tot el seu contingut: premses, material tipogràfic, planxes, mobiliari, obres d’art i biblioteca, a la ciutat d’Anvers on avui dia és pot visitar com a Museu Plantin-Moretus.

El CRAI Biblioteca de Reserva custodia 302 edicions de l’Officina Plantiniana. És un fons d’una gran diversitat temàtica, en el que tenen un paper destacat, sobre tot en el període dirigit pels Moretus, els llibres de temàtica religiosa, però al seu costat no tenen menys importància el textos clàssics i els llibres d’humanitats i de ciència més avançats del seu temps.

 

Podeu llegir el text que acompanya l’exposició i visitar les vitrines amb les imatges i un comentari dels llibres seleccionats.

Explicació de l'exposició

  

També podeu enllaçar directament les vitrines des d’aquí:

                                                                                                   Vitrina 1

                                                                                                   Vitrina 2

                                                                                                   Vitrina 3

                                                                                                   Vitrina 4