Manuel Serra i Moret (Vic, 1884 - Perpinyà, 1963)

Manuel Serra i Moret (Vic, 1884 - Perpinyà, 1963)

Aprofitant el 125è aniversari del naixement de Manuel Serra i Moret, el  CRAI Biblioteca Pavelló de la República ha volgut afegir-se a aquesta commemoració inaugurant la sèrie de recursos sobre els seus fons personals relacionats amb l'exili de 1939 amb un recull monogràfic dedicat a aquest destacat polític i escriptor.

Amb aquest nou recurs volem contribuir en l'homenatge de qui fou protagonista -juntament amb milers de catalans- de l'exili de 1939 i, sobretot, donar difusió a la gran quantitat de material existent als nostres fons sobre aquesta important figura de l'exili polític català.

La Biblioteca també ha participat, amb nombrosa documentació, en diverses iniciatives d'homenatge a Manuel Serra i Moret.

Apunt biogràfic

Polític i escriptor, fill de l'historiador Josep Serra i Campdelacreu, Manuel Serra i Moret va néixer a Vic el 9 de maig de 1884 i va morir a Perpinyà el 29 de juliol de 1963.

Des de molt jove va participar amb els seus escrits en diverses publicacions (La RenaixensaEl Pensament CatalàCatalunya Artística, etc.) i es va distingir com a conferenciant i articulista. El 1899 es va traslladar a Barcelona a estudiar a l'institut i a la universitat i el 1901, orfe de pare i mare, es va embarcar en el vaixell Montserrat per anar a estudiar economia i ciències socials als Estats Units. Va viatjar molt per Amèrica i Europa i el 1912, després de completar estudis d'economia a Cambridge i de residir uns anys a l'Argentina, on es va casar amb Sara Llorens i Carreres, va tornar a Catalunya.

Instal·lat a Pineda de Mar, va reprendre les activitats polítiques i patriòtiques i el doctor Domènec Martí i Julià, president de la Unió Catalanista, el va proposar per ocupar-ne la presidència. El juny de 1914 va ser elegit alcalde de Pineda (1914-1923). Tres anys més tard (1917) va ingressar a la Federació Catalana del PSOE, però aviat va discrepar amb la directiva i el 1923 va deixar aquest partit i va fundar, juntament amb els seus amics Rafael Campalans, Joaquim XirauGabriel Alomar i d'altres, la Unió Socialista de Catalunya. Amb el cop d'Estat de Primo de Rivera, Serra i Moret va haver de deixar l'alcaldia de Pineda i es va exiliar a l'Argentina fins al 1928.

El 1930, en tornar a Catalunya, els pinedencs li van demanar que tornés a ocupar l'alcaldia. El 1931, amb la proclamació de la República, va ser nomenat conseller d'Economia i Treball (abril 1931-desembre 1932) i elegit diputat a la Diputació Provisional de la Generalitat de Catalunya, a les Corts constituents (1931), al Parlament de Catalunya (1932) i a Corts (1933), sempre per la Unió Socialista de Catalunya.

En esclatar la Guerra Civil, va participar en la integració de la USC al Partit Socialista Unificat de Catalunya i va ocupar diversos càrrecs: sotssecretari de la conselleria d'Obres Públiques (1936), president del Consell d'Economia de Catalunya (1937), membre del Consell Superior del Crèdit i de la Banca (1937) i vicepresident segon del Parlament de Catalunya (1938).

El gener del 1939 es va exiliar primer a França, després a Nova York i finalment a l'Argentina. La seva activitat cultural i política a Amèrica del Sud va ser molt important: va impartir multitud de conferències i cursets a diverses universitats sud-americanes, va ser nomenat conseller del Govern de Josep Irla (juliol 1946) i va assistir, com a delegat de la República espanyola, a una sessió de les Nacions Unides on es va condemnar el règim de Franco.

El 1946 va tornar a Europa. Establert primer a París i més tard a Perpinyà (1948), el 1949 va ser nomenat ministre del Govern de la República i, en morir Antoni Rovira i Virgili, va assumir interínament la presidència del Parlament de Catalunya (1950-1954). A partir del 1954, després de protagonitza l'anomenat "Cas Serra i Moret" -arran de la dimissió de Josep Irla i com a president interí del Parlament de Catalunya va reivindicar la presidència de la Generalitat de Catalunya- es va retirar de la primera línia política i es va dedicar, amb el seu amic Josep Pallach, a tasques relacionades amb el Moviment Socialista de Catalunya. Va morir als 79 anys a Perpinyà.

Autor de diversos tractats polítics i econòmics (Reflexions sobre el demà de Catalunya (1944), Crida a la joventut catalana (1957), Ciutadania catalana (1957), etc.), durant el seu exili va col·laborar en gairebé tota la premsa catalana que es publicava en terres d'Amèrica i França (Revista de Catalunya de París, Ressorgiment i Catalunya de Buenos Aires, etc.). Per conèixer altres títols de revistes d'exili podeu consultar l'apartat "Revistes" del recull monogràfic sobre l'exili elaborat pel CRAI Biblioteca Pavelló de la República.

&wrap= | <%2Fa>&md5=7013ceecf1cd61334010ea377c7d059e" target="thePicture">

El fons personal 

El fons personal de Manuel Serra i Moret custodiat al CRAI Biblioteca Pavelló de la República fou cedit per la família Arbonés, dipositària del fons quan Serra va morir, a la Fondation d’Études Historiques et Sociales (FIEHS) de Perpinyà, a principis dels anys 1970.

L’any 1977, gràcies a un conveni de col·laboració entre la FIEHS i el Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI) de la Universitat de Barcelona, el fons Manuel Serra i Moret, juntament amb el del seu pare, Josep Serra i Campdelacreu, i el de la seva esposa, Sara Llorens i Carreres, va ser dipositat a la seu del CEHI, a Barcelona. L'any 1982, amb la signatura d'un Accord de cession des fonds d'archives et d'autres biens de la FIEHS à l'Université de Barcelone, aquests fons d'arxiu van ser cedits definitivament al CEHI.

 

&wrap= | <%2Fa>&md5=564e9fd7fc70f3c5db858be5d5305299" target="thePicture">

 

 

El fons personal Manuel Serra i Moret pertany cronològicament -tot i que conté alguns documents anteriors al 1939- al període de l'exili (des del 31 de gener de 1939, quan Serra i Moret va travessar la Jonquera, fins a la seva mort a Perpinyà el 1963), ocupa quatre metres lineals i està subdividit en sis subsèries:

  1. Correspondència. Constitueix la part més important del fons i està classificat segons el remitent/destinatari de les cartes en: institucional, organitzacions polítiques, entitats, editorials i revistes i correspondència personal. La documentació reflecteix tant la intensíssima activitat política (relació amb les institucions polítiques a l'exili, expulsió del PSUC, etc), intel·lectual (pensament polític i social, relació amb multitud d'entitats culturals, etc.) i personal (relació amb gran quantitat d'exiliats, ajut als refugiats, etc.) de Manuel Serra i Moret a l'exili, com l'agitada història de l'exili català i espanyol.
  2. Papers personals. Part d'aquesta documentació és anterior al 1939 (partida de naixement, carnets d'identitat, passaports, certificats, salconduïts, etc.). També conté material relacionat amb conferències, homenatges i altres actes en els que Serra i Moret va participar.
  3. Escrits. Materials inèdits, articles publicats a la premsa i transcripcions de discursos i conferències signats per Manuel Serra i Moret.
  4. Retalls de premsa. Articles relacionats amb l'activitat política, intel·lectual i professional de Manuel Serra i Moret, signats per diversos autors.
  5. Fons bibliogràfic. Obres de Josep Serra i Campdelacreu, obres de diversos autors relacionades amb la ciutat de Vic, Pineda de Mar i altres indrets de Catalunya, poemes, novel·les, contes i cançons.
  6. Càrrecs polítics. Documentació relacionada amb els diferents càrrecs polítics de Manuel serra i Moret  (conseller de la Generalitat, ministre de la República, president del Parlament de Catalunya) i amb les polèmiques generades quan primer va assumir la presidència interina del Parlament de Catalunya (1950) i després va considerar que havia d'optar a la presidència de la Generalitat (1954).
  7.  
&wrap= | <%2Fa>&md5=4a2a6be0ce803363231bcccdd567767e" target="thePicture">

Podeu consultar l'inventari del fons Manuel Serra i Moret, així com el del seu pare, Josep Serra i Campdelacreu, i el de la seva esposa, Sara Llorens i Carreres, a la pàgina Inventaris dels Fons d'Arxiu del  web de la Biblioteca del  Pavelló de la República. 

Trobareu més informació sobre el fons personal Manuel Serra i Moret del CEHI a: Fons Manuel Serra i Moret (1939-1963), a cura d'Andreu Mayayo i Miquel Àngel Velasco.

 

Més informació

Als fons d'arxiu del CRAI Biblioteca Pavelló de la República

 

Al catàleg de la UB

Serra i Moret, Manuel, 1884-1963 (Autor)

Serra i Moret, Manuel, 1884-1963 (Matèria)

Moviment Socialista de Catalunya (Autor)

Moviment Socialista de Catalunya (Matèria)

Partit Socialista Unificat de Catalunya (Autor)

Partit Socialista Unificat de Catalunya (Matèria)

Unió Socialista de Catalunya (Autor)

Unió Socialista de Catalunya (Matèria)

 

Al web

Manuel Serra i Moret (Enciclopèdia Catalana)

Manuel Serra i Moret (Enciclopèdia Onomàstica)

Manuel Serra i Moret (Parlament de Catalunya)

Origens del socialisme català (Catalunya 1714)