Llengües

Inici >> Coneix el CRAI >> Biblioteques >> CRAI Biblioteca del Pavelló de la República >> El Fons d'Arxiu del CRAI Biblioteca Pavelló de la República

El Fons d'Arxiu del CRAI Biblioteca Pavelló de la República

L'Arxiu del CRAI Biblioteca Pavelló de la República està integrat per les col·leccions de la Universitat de Barcelona i de la Fundació Figueras i, a partir de 1996, pel material que es va incorporant a través del CRAI.
 
Es tracta de documentació original cedida a la Biblioteca del Pavelló per partits polítics, organitzacions obreres i sindicals, entitats socials, institucions i particulars.

Per a la consulta de l'arxiu, disposem d'inventaris i d'una base de dades local. Tots els inventaris es poden trobar al Dipòsit Digital de la UB i al Catàleg del CRAI de la Universitat de Barcelona.

Inici

 


 

 

Fons DH | Fons F-DH  Sèrie Documents Històrics

Documentació d'institucions polítiques, econòmiques, religioses, militars i culturals i d'organitzacions polítiques, sindicals, socials i culturals de Catalunya i la resta de l'Estat espanyol des del 1850 fins a la Guerra Civil.

Inventari del Fons DH. Sèrie Documents Històrics

Inventari del Fons F-DH. Sèrie Documents HistòricsFons DO Jordi Arquer | Fons DO-C Correspondència Jordi Arquer | Fons F-DO

Documentació generada per institucions, organitzacions i associacions polítiques, sindicals i culturals de l'exili català i espanyol fonamentalment a França però també a la resta d'Europa i Amèrica.

Inventari del Fons DO. Sèrie Documents Exili 

Inventari del Fons DO-C. Subsèrie DO-C

Inventari del Fons F-DO. Sèrie Documents Exili 

Inici

Fons FP | Fons F-FP Sèrie Fons Personals

Fons de personalitats vinculades - per la seva militància, el seu càrrec polític, la seva professió, etc. - a la història política, sindical o cultural de Catalunya i d'Espanya durant el segle XX.

          Diversos   

Escrits, correspondència i documents diversos de: Alfons C.Comin, J.A. Gibernau, Joaquim Puig-Pidemunt, Jordi Rubió i Balaguer, Octavi Saltor, Jesus Lizano, Florentino Pérez Embid, Claudi Fournier Canela, Jesus M. Rodes i Gracia, Francisco Sabater, Cossimo Scarinzi, Josep Carner, Victor Hurtado, Josefina Boquera Campos, Merce Rodoreda, Eduard Pons Prades, Rosa Solà, Robert Brian Tate, Manuel Alberich, Jaume Rodo, Víctor Castells, Joan Fusté, Josepa Vilà, Josep Villaró Vila, Emili Valls, Josep Reventós, Alfredo Mendizabal, Crescencia Pont Roca, Magdalena Boix i Subirats, Marc Sangnier, Moisès Broggi Vallès, Lluis Montagut Homet, Vicenç Guiral Royo, Pere Ros i Assumpta Sánchez, Antoni Vidal i Llaveria, Francesc Frigolé Reixach, Julià Fuster Ribó, José Roda i Caballer, Joan Florensa Lladós, Família Martínez Altarriba, Ramón Jori-Maria Lluïsa Penelas, Carles Carreras Verdaguer, Pablo Marco Sancho, Concha Marín Castillo, Gabriel Escudé Martí, Ricardo Rivero Zorrilla, Antoni Bosch i Ferré, José Roda i Caballer, Carles Carreras Verdaguer, Pablo Marco Sancho, Família Riera Pararols, Enric Prades i Boquera, Carme Feliu Llorente, Gil Triginer Artigas, Ricard Bastid Peris, Manuel García Sanmiquel, Romuald Grané Vilaseca, Miquel Sàrries Griñó, José Batlle Piñol, Francesc Parcerisas i Vàzquez, Mariano Costa Nieto, Mateo Ematges Giralt, 

 

Diversos  

Correspondència rebuda o/i escrita per diversos personatges (Enric Prat de la Riba, Francesc Cambó, Bartomeu Robert, Lluís Millet, Jaume Miravitlles, Martí Barrera (pare), Heribert Barrera ,Joan Comorera, Joan Escofet, Ventura Gassol, Tramontaine : revue mensuelle du Roussillon) i documentació diversa de André Autrique (aviador que lluità amb l'exèrcit republicà) i recull de premsa sobre la seva participació a la Guerra Civil.

Inici

Fons FV | Fons F-FV Sèrie Fulls Volants

Documentació, fonamentalment fulls volants, generada a Catalunya i a la resta de l'Estat espanyol per institucions, organitzacions i associacions polítiques, sindicals i culturals així com per la societat civil des de l'any 1939 fins al 1997.    

Inventari del Fons FV. Sèrie Fulls Volants   

Inventari del Fons FV. Subsèrie Eleccions Generals 1977. Documents   

Inventari del Fons FV. Subsèrie Eleccions Generals 1977. Premsa   

Inventari del Fons F-FV. Sèrie Fulls Volants 

Inventari del Fons P-FV. Sèrie Fulls Volants  

Inici

Fons DPP | Fons F-DPP Sèrie Documents Partits Politics

Documentació relacionada amb diverses organitzacions polítiques i sindicals.

Acció Comunista (AC) 

Acció Comunista - Col·lectiu d'Unificació Marxista - Partit Obrer d'Unificació Marxista (AC-CUM-POUM) 

Cristians Catalans, Força Socialista Federal, Comisiones de Estudiantes Socialistas, Comités de Huelga Estudiantiles - Comités de Huelga Obreros, Partido Comunista Revolucionario, Partido Comunista Proletario (CC, FSF, CES, CHE-CHO, PCR, PCP) 

Comissions obreres (CCOO) 

Confederació Nacional del Treball - Associació Internacional dels Treballadors (CNT-AIT) 

Lliga Comunista (LC) Arxiu 1

Lliga Comunista Revolucionaria (LCR)  

Movimient Estudiantil de l'Esquerra Independentista (ME-IE) 

Movimiento Comunista de España (MC)  

Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR))

Organización Comunista de España (Bandera Roja) - Arxiu 2  (Pep Martínez i Barceló)

Organización de Izquierda Comunista de España (OICE)

Organización Cuarta Internacional 

Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) 

Partido de los Trabajadores de España (Unificación PTE-ORT) 

Partido del Trabajo de España (PTE) 

Partido Obrero Revolucionario de España (PORE)  

Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

Partit del Treball de Catalaunya (PTC)  (Associació Pa, Treball i Llibertat)

Partit dels Socialistes de Catalaunya (PSC-PSOE) 

Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM)

Partit Socialista de Catalunya - Congrés (PSC-C) 

Partit Socialista de Catalunya - Reagrupament (PSC-R) 

Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 

Unió General de Treballadors (UGT) 

Unión Comunista de Liberación (UCL)  

Inventari del Fons F-DPP. Sèrie Documents Partits Polítics 

Inici

Fons AG Fons | Sèrie Arxiu Gràfic

Material gràfic divers (fotografies, làmines, postals, calendaris, paper moneda, segells, etc.) relacionat amb la vida política, social i cultural del segle XX a Catalunya i la resta de l'Estat espanyol.

Inclou una subsèrie anomenada Exposició Mèxic integrada per la documentació gràfica reunida a l'exposició organitzada pel Centro de Estudios Vicente Lombardo Toledano de Mèxic "¿Por qué España? Guerra Civil 1936-1939 y el exilio español sesenta años después". El material il·lustra la vida dels republicans espanyols a bord del vaixell Sinaia i a la seva arribada a Mèxic. 

Inventari del Fons AG. Sèrie Arxiu Gràfic 

Inventari del Fons AG. Subsèrie Exposició Mèxic 

Inici

Fons DU  Sèrie Documents Universitat

Documentació relacionada amb les institucions universitàries i el moviment estudiantil a Catalunya i a Espanya des de la Segona República fins als nostres dies.

Inventari del Fons DU. Sèrie Documents Universitat. Subsèrie Arxiu 1 

Inventari del Fons DU. Sèrie Documents Universitat. Subsèrie Arxiu 2   

 

Fons MAS  Sèrie Arxiu Massip (Joan Comorera)

Documentació relacionada fonamentalment amb el PSUC a l'exili, i molt especialment amb l'escissió protagonitzada pel seu secretari general Joan Comorera i Soler l'any 1947 i que donà lloc a l'anomenat PSUC-Comorerista.

Inventari del Fons MAS. Sèrie Arxiu Massip (Joan Comorera)

 

Fons MIL  Movimiento Ibérico de Liberación

Documentació sobre les accions polítiques i armades del Movimiento Ibérico de Liberación i les seves relacions amb altres grups llibertaris durant els darrers anys del franquisme.

Inventari del Fons MIL, Movimiento Ibérico de Liberación

Inici

Fons AM Sèrie Arxiu Moscou

Documentació procedent de l'arxiu del KGB de Moscou relacionada amb el paper jugat per la Unió Soviètica a la Guerra Civil i, en concret,en la persecució i processament partit pels militants del POUM.La selecció dels documents i l'elaboració d'aquest inventari van ser dutes a terme per Llibert Ferri, corresponsal de TV3 a la URSS l'any 1993.Tot el material està fotocopiat.

Inventari del Fons AM, Sèrie Arxiu Moscou

 

Inici

Fons TP  Sèrie Textos Polítics

Manuscrits, articles i escrits diversos, classificats per matèria o per periode històric i que per la seva tipologia documental no s'han pogut integrar a cap dels altres fons de l'arxiu del Pavelló de la República.

Inventari del Fons TP. Sèrie Textos Polítics

 

Fons MP  Sèrie Milícies Pirinenques

Consta de documents diversos relacionats amb la formació, organització, actuacions, etc. de les anomenades Milícies Pirinenques o Regiment Pirinenc núm.1 de Catalunya. Els documents originals, propietat del Sr. R.P. Benet de Caparà, van ser cedits a la Biblioteca del Pavelló de la República per Antoni Gascon el mes de març del 2011 en format fotocòpia

Inventari del Fons MP. Milícies Pirinenques

 

Fons CEHI | Fons IHE

La sèrie arxiu CEHI, és l'arxiu històricoadministratiu del CEHI des del 1949, any de la seva fundació per Jaume Vicens i Vives, fins al 2005. Conté material divers sobre la seva història institucional, les activitats realitzades (congressos, seminaris, conferències), convenis de les relacions amb altres entitats, especialment amb la Fondation Internationale d'Études Historiques et Sociales (FIEHS), i correspondència.

La sèrie IHE, fou cedida al CEHI per Índice Histórico Español l'any 2006. Consta exclusivament de correspondència des del 1953, any de la seva fundació per Jaume Vicens i Vives, fins al 1975.

 Inventari del Fons CEHI

 Inventari del Fons IHE

Inici

Fons DAR  Sèrie Arxiu Darnius

Fons provinents de la població fronterera de Darnius, a l'Alt Empordà (Girona). L'Arxiu 1 consta de documents diversos amb informació destacada sobre sindicalisme (Central Nacional Sindicalista de la província de Girona) i sobre el Movimiento Nacional.

L'Arxiu 2 és l'arxiu municipal administratiu de Darnius. Fou cedit al CRAI Biblioteca Pavelló de la República l'any 2012 i conté documentació generada i rebuda per aquest municipi des de finals del segle XIX fins a la mort de Franco.

Inventari del Fons DAR Sèrie Arxiu Darnius Subsèrie Arxiu 1

Inventari del Fons DAR Sèrie Arxiu Darnius Subsèrie Arxiu 2

 

 

Fons SA  Sèrie Arxiu Salamanca

Documents de diferents sindicats (CNT, UGT, CNT-AIT) de l'època de la Guerra Civil, provinents de l'Arxiu de Salamanca.

 Inventari del Fons SA. Sèrie Arxiu Salamanca

 

Fons F-MD Sèrie Material Divers

Material divers (calendaris de butxaca, bitllets de Loteria, cromos, carnets de soci del F. C. Barcelona, etc.) dels anys 1939 al 1980.

Inventari del Fons F-MD. Sèrie Material Divers  

 

Inici

Fons Memòria obrera de la fàbrica ENASA (PEGASO)

 

Documents relacionats amb la fàbrica ENASA (PEGASO) i la lluita sindicalista entre els anys 60 i 90. Inclou fotografies.

Inventari del Fons Memòria obrera de la fàbrica ENASA (PEGASO)

 

 

Fons GEM Grup Escoles Mataró

Documentació interna del GEM relacionada amb la història de la institució, com textos diversos sobre educació, informes, correspondència, circulars etc.

Inventari del Fons GEM (Grup Escoles Mataró)

 

 

 Fons Bultaco Compañía Española de Motores S.A.

Documents relacionats amb la fàbrica Bultaco (CEMOTO) i el moviment obrer entre els anys 1960 i 1980.

Inventari del Fons Bultaco (Compañía Española de Motores S.A.) 

 

 

 Fons SIDBRINT Memòria Històrica Brigades Internacionals

Documents relacionats amb la història dels Brigadistes i de les Brigades Internacionals.

Inventari del Fons SIDBRINT (Memòria Històrica Brigades Internacionals) 

 

Inici

Inventaris de fons d'arxiu del CEHI

Inventaris de fons d'arxiu de la Biblioteca Figueras

Inventaris de fons d'arxiu del CRAI Biblioteca Pavelló de la República

Inici

Opineu<br />
sobre aquesta exposició

juliol, 2014

Segueix-nos

totes les xarxes socials del CRAI icono de canal de contenidos sindicado  twitter Blog del CRAICanal de YouTube del CRAI de la UB

 

Footer - Copyright


Logo de Creative Commons Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

 

Campus d'exelencia

Membre de:

Logo de LERU                                           Segell EFQM 500    Logo de Bibliotecas comprometidas con la excelencia