Suport en l'ús d'eines de gestió bibliogràfica

Els gestors bibliogràfics són organitzadors i creadors de referències bibliogràfiques  que treballen integrats amb bases de dades comercials, repositoris institucionals i el Cercabib del CRAI UB.

 

Els gestors bibliogràfics permeten organitzar la nostra recerca creant una biblioteca personal amb documents importats i organitzant-los en carpetes, col·laborar amb altres usuaris en línia, conèixer els darrers documents publicats en la nostra disciplina d'estudi, afegir notes als documents inclosos al gestor i crear referències, cites bibliogràfiques i bibliografia en un processador de textos d'acord l'estil de citació escollit.

 

Zotero és un programari de gestió de referències lliure i de codi obert desenvolupat per la Corporation for Digital Scholarship (organització sense ànim de lucre dedicada al desenvolupament de software i altres serveis pels investigadors) i pels propis usuaris.
 
 
Zotero us ofereix:
 • Crear un compte a Zotero sense la necessitat d'emprar els identificadors de la UB perquè el compte no es vincula a cap avantatge institucional. Tot i que sí cal activar la identificació SIRE (Servei Intermediari d'accés als Recursos Electrònics) perquè Zotero detecta el botó SIRE, cosa que facilita molt la importació de documents i referències.
 • La versió gratuïta ofereix 300 Mb (uns 100 PDF). La  capacitat d'emmagatzematge es pot augmentar vinculant gratuïtament el vostre compte amb un servei al núvol, com OneDrive. Consulteu les guies al final de la pàgina per saber com fer-ho.
 • Investigació col·laborativa oferint  3 tipus de grups: públic sense restriccions, públic amb restriccions i privat, tots sense límit de membres que en poden formar part.
 
 
Treballar amb Zotero:
 
 • Zotero treballa amb una versió d'escriptori: Zotero Desktop i amb una versió web: Zotero Web. Ambdues versions són sincronitzables entre elles i treballen amb menús de navegació, amb icones, i amb submenús desplegables des del botó dret del ratolí. .
 • La versió Desktop permet crear i organitzar la vostra col·lecció de referències i documents de manera local. Per això, per tal de mantenir-la actualitzada, cal sincronitzar-la periòdicament amb el compte al web.
 • La versió web se sincronitza automàticament.
 • La sincronització de Zotero treballa també a dos nivells: dades i fitxers. La sincronització de dades treballa amb les referències, notes, enllaços i etiquetes però no els fitxers adjunts. La sincronització de fitxers sí sincronitza dades i fitxers.
 • Ofereix un connector web, que és és el botó que permet capturar referències directament i importar referències i documents des de bases de dades o pàgines web de manera automàtica.
 • En descarregar la versió escriptori s’obté el plug-in per a treballar inserint cites al processador de textos. Aquest plug-in crea una pestanya de Zotero nova i independent al menú del processador.
 • Permet treballar amb dispositius mòbils i diversitat de plug-ins.
 
 
Guies d'ús i altres informacions:
 

 

EndNote Online és un gestor de referències bibliogràfiques desenvolupat per Clarivate i integrat a la plataforma Web of Science. És imprescindible haver-se registrat primer a Web of Science, ja que el compte a EndNote està supeditat a Web of Science. 
 
 
EndNote Online us ofereix:
 • Crear un compte a EndNote Online des de la base de dades Web of Science. Per poder accedir a Web of Science activeu la identificació al Cercabib i al SIRE (Servei Intermediari d'accés als Recursos Electrònics). Un cop registrats hi podem accedir directament des de la base de dades o des d’EndNote Online:
  • Fins a 50.000 referències i 2GB de capacitat d’emmagatzematge de documents.
  • Recerca col·laborativa creant grups (fins a 5.000) per compartir documents.
 • Exportar directament des del Cercabib a EndNote Online per guardar referències i documents.
 • Cercar directament al Cercabib des d’EndNote Online per crear carpetes amb les cerques realitzades i guardar referències i documents.
 
 
Treballar amb EndNote Online:
 
 • EndNote Online treballa amb una versió web.
 • Amb el plugin Cite While You Write™ i Microsoft Word per a afegir les citacions a documents de text de forma instantània.
 
 
Guies d'ús i altres informacions:
 

Atenció: Des de setembre de 2022, Mendeley Desktop ha esdevingut una eina obsoleta perquè l'empresa responsable ha deixat de fer manteniment, actualitzacions i tasques de desenvolupament. Si treballeu amb Mendeley Desktop caldrà que el substituïu per Mendeley Reference Manager. Més informació. Notícia al blog de Mendeley.
 
Mendeley és un software de gestió de referències bibliogràfiques desenvolupat actualment per Elsevier.
 
 
Mendeley us ofereix:
 • Beneficis Mendeley Institutional Edition: activar la identificació SIRE (Servei Intermediari d'accés als Recursos Electrònics) i crear un compte a Mendeley amb qualsevol adreça de correu-e. Amb l'activació del SIRE gaudireu de més prestacions que si creeu un compte Free* perquè comptareu amb els avantatges de Mendeley Institutional Edition:
  • 100GB d’emmagatzematge per crear una biblioteca personal -en lloc de 2GB de la versió gratuïta-.
  • 100GB d’emmagatzematge per a grups d’investigació –en lloc de 100MB de la versió gratuïta- (la capacitat d’espai es resta del compte de la persona que crea el grup).
  • Compartir la recerca creant un nombre il·limitat de grups per compartir documents: privats de fins a 100 persones -en lloc de 5 grups privats de màxim 25 membres de la versió gratuïta-.
 • Rebre per correu electrònic recomanacions personalitzades d'articles a partir de la vostra biblioteca personal amb l'opció Mendeley Suggest. Cal marcar aquesta opció a les preferències del compte.
 • Si creeu el compte a Mendeley amb l'adreça de correu-e institucional, formareu part del grup institucional Universitat de Barcelona.
(*) Si teniu un compte Free i el voleu passar a Mendeley Institutional Edition cal que activeu la identificació a SIRE (Servei Intermediari d'accés als Recursos Electrònics) després d'haver-vos identificat a Mendeley. El pas d'identificació a SIRE només és necessari per crear un nou compte o per als usuaris que són Free i volen accedir a MIE. Posterioment no cal activar-lo per entrar als comptes de Mendeley, només en cas de voler renovar la subscripció institucional per un any més.
 
 
Treballar amb Mendeley:
 
 • Mendeley treballa amb una versió al núvol Mendeley Reference Manager lligada a un compte web (Mendeley Web Library).
 • La versió Mendeley Reference Manager se sincronitza automàticament amb el compte al web.
 • El Web Importer (o Save to Mendeley). És el botó que cal instal·lar a les adreces d'interès del navegador per poder importar referències i documents des de bases de dades o pàgines web de manera automàtica.
 • La versió Reference Manager treballa amb Mendeley Cite, nova extensió per a Word.
 
 
Guies d'ús i altres informacions:
 

Són eines de citació efímera (un cop inserides, les referències queden únicament al document de text i no es guarden a cap aplicació), sense necessitat creació d'un compte ni instal·lar cap software. Proporcionen una cita o una bibliografia en diferents estils de manera immediata.
 
Els defectes més comuns que presenten abasten errors en generar referències perquè no actualitzen els requeriments dels corresponents manuals d'estil sistemàticament;  i en generar bibliografies perquè no ordenen correctament les referències seguint les pautes alfabètiques.
 
Les incloses en aquest llistat són compatibles amb les eines més completes descrites en aquesta pàgina.
 
 • Cercabib Cita: guarda la cita del document en pantalla clicant la icona de cometes i l'enganxa al document de text. Estils de citació: MLA, APA, Chicago, Harvard. Formats d'exportació: Word, RIS i BibTeX. Referències de tot tipus de documents. Consulta la guia d'ajuda
 • BibGuru: cerca la cita a una base de dades pròpia (100 milions d'articles de revista i 30 milions de llibres). Estils de citació: MLA, APA, Vancouver, Harvard, etc. Formats d'exportació: Word, RIS i BibTeX. Referències de tot tipus de documents. Consulta la guia d'ajuda.
 • Cite this for me: la més popular per la gran quantitat d'estils i formats que inclou. També treballa amb una extensió per Chrome per generar referències ràpidament. Referències de tot tipus de documents. Consulta la guia d'ajuda.
 • MyBib: Indicada per a principiants perquè genera les referències pas a pas. Inclou gran quantitat d'estils i formats. Ofereix exportació directa a Mendeley, Zotero i Google Drive. Treballa amb una extensió per Chrome. Referències de tot tipus de documents. Consulta el blog What's new?.
 • Zoterobib: quan no necessites totes les funcionalitats d’ús de Zotero. Inclou gran quantitat d'estils i formats. Exportació directa a Zotero. Consulta ZoteroBib FAQ

 


 

 

Per obtenir-ne més informació, contacteu amb nosaltres a través del Servei d'atenció a usuaris (SAU).