Reproducció de documents

El servei de reproducció de documents permet encarregar la reproducció de documents que formin part del patrimoni bibliogràfic de la Universitat de Barcelona d'acord amb la legislació vigent sobre propietat intel·lectual. Els CRAI biblioteques poden reproduir qualsevol obra de domini públic i d'altres amb finalitats de recerca.

 

  • Les sol·licituds es realitzaran directament al CRAI biblioteca dipositari del material a reproduir. Consulteu les tarifes del CRAI per a més informació i modalitats de pagament
  • Si voleu encarregar la reproducció de documents amb finalitats de difusió, cal que empleneu el formulari de sol·licitud de difusió i que compliu les condicions que s'hi indiquen. Totes les reproduccions del fons antic s'han de fer per encàrrec de manera presencial a la mateixa biblioteca o a través del Servei de Préstec Interbibliotecari quan no és un encàrrec presencial
  • Les reproduccions prioritàriament són en format digital i es poden demanar en blanc i negre o en color