Publicació als repositoris de la UB

Des del CRAI s'ofereix suport i assessorament per publicar i difondre la producció científica i acadèmica de la Universitat en diferents repositoris.

 

Els documents es publiquen al Dipòsit Digital de la Universitat que és el repositori institucional que recull, organitza i difon les publicacions en accés obert i en format digital derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària.

A més, tots aquests documents es recullen als repositoris cooperatius de Catalunya segons el tipus de document:

 

Com publicar i difondre en el Dipòsit Digital de la Universitat?