Informació sobre els identificadors per al personal investigador

A mesura que augmenta la publicació acadèmica i/o científica d’un investigador, sovint comparteix el mateix cognom i/o inicials del nom amb altres investigadors. També és possible que hagi signat les seves obres o contribucions amb noms diferents al llarg del temps. Això dificulta el descobriment de les activitats de la recerca en bases de dades, revistes científiques, repositoris institucionals, etc. i pot provocar que les publicacions siguin incorrectament atribuïdes a un autor o investigador amb el mateix nom. Per donar resposta a aquests problemes de l'ambigüitat dels noms, diverses organitzacions i editors han desenvolupat un sistema d'identificadors de recerca únics.
 

 

 

Hola!

ORCID

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) és un projecte obert i sense ànim de lucre que ha desenvolupat un identificador únic per a autors / investigadors. L'objectiu és garantir la distinció inequívoca de la producció cientificotècnica dels investigadors, i també ser un mètode efectiu per poder enllaçar les activitats de recerca referenciades en diferents sistemes d'informació. ORCID és un identificador numèric únic format per 16 dígits, és independent i es basa en la norma ISO 27729:2012És aplicable a totes les disciplines i a tots els sectors d'investigació i fronteres nacionals. Connecta els investigadors i la investigació mitjançant la incorporació d'identificadors ORCID en el flux de treball propi de la comunicació científica.

 
Es tracta d'un sistema d'aplicació global que permet enllaçar els registres dels seus usuaris amb altres sistemes d'identificació d'autors (Scopus Author Identifier, WOS ResearcherID i Google Scholar).
 
Els investigadors es poden registrar individualment a ORCID de manera gratuïta a: https://orcid.org/register
 
 
Cada autor indexat a la base de dades de citacions d’Scopus té un identificador numèric generat automàticament que ajuda a trobar autors / investigadors amb cognoms o noms iguals, o bé variacions d'ortografia i agrupa els documents sota del mateix identificador.

Per comprovar que es té assignat l’identificador cal fer una cerca en aquest enllaç, cal estar autenticat: https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri

És possible que es tinguin diversos perfils a Scopus. Això passa quan es publica amb variants de noms o diferents afiliacions institucionals. Per recollir tots els registres d’Scopus en un únic perfil d'investigador cal utilitzar l’assistent següent: https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/

 

Web of Science Researcher ID

Permet associar el perfil personal d'un/a autor/a amb tota la seva activitat en publicacions acadèmiques, ja sigui com autor/a, revisor/a o editor/a de revista; tot i que aquestes publicacions no estiguin indexades a Web of Science. El registre és gratuït. Més informació.

 

Google Scholar

Per crear un perfil de Google Scholar es necessita un compte de Google. Un cop configurat el perfil a Google Scholar es poden afegir les publicacions bé de manera automàtica a partir dels suggeriments de l'aplicació, o bé manualment.

Google Scholar assegura que agrupa totes les citacions de les publicacions dels investigadors sota un mateix nom. El perfil recull el nom, les paraules clau escollides i d'interès de recerca, les mètriques de citació generades i les citacions (inclosos els enllaços a articles de citació).

Per obtenir-ne més informació, consulteu la pàgina d'ajuda de 'Google Scholar'

 
 

Com inserir els identificadors en el Curricul@ del GREC UB

     Instruccions

 

Com importar / exportar registres a ORCID

   Des d’ORCID

      Es poden importar els registres de les vostres publicacions des de diverses fonts:

   Inicieu sessió al vostre compte ORCID.

   Aneu la secció Works.

   Cliqueu a "+Add works" i després a "Search & link".

   Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per enviar registres des de ResearcherID o Scopus cap a ORCID.

 

 Des de Google Scholar:

 Exporteu els registres des del vostre compte en format BibTeX i deseu el fitxer.

 Inicieu sessió al vostre compte ORCID.

 Aneu la secció Works.

 Cliqueu a "+Add works" i després a "Import BibTeX" i importeu el vostre fitxer.

 

Nota: Aquesta opció serveix per a importar qualsevol llista de registres en format BibTeX, com per exemple la que generen alguns CRIS, en el cas de la Universitat de Barcelona l’aplicació Curricu@-GREC.

 

 Des d’Scopus

    Podeu exportar els registres de les vostres publicacions des d’Scopus cap a ORCID, seguiu aquestes instruccions:

 Des del vostre perfil d'autor de Scopus (Author details).

 Cliqueu a "+Add to ORCID" i continueu.

 Inicieu sessió al vostre compte ORCID.

 Afegiu les publicacions d’Scopus a ORCID.

 

Com passar les dades del Curricul@ del GREC UB al perfil d’ORCID

Instruccions

  Informació relacionada :  Identificadors d'investigadors: guia ràpida