Fullets de teatre

Descripció

La col·lecció especial de Fullets de Teatre està formada per un conjunt de fullets i llibrets de finals del segle XIX i principis del XX. El conjunt inclou més de 2000 impresos de teatre de tipus breu i popular i un centenar de llibrets. La col·lecció digital la composen actualment més de 800 obres consultables en línia.

 

Es tracta d’un fons prou representatiu de la producció teatral que tenia èxit popular a les acaballes del segle XIX i principis del XX, definint tot plegat un gènere: peces escèniques (monólech en un acte, drama en dos quadros, quadro de costums, humorada en un acte, farsa ingènua, juguet cómich-satírich, dialegs frevols, revista cómico-lírica, etc.) generalment de durada curta (un o dos actes, o quadres), de temàtica prou lleugera (marits i mullers, nits de noces, nuvis sols a casa, la part del darrera de ca la modista, senyores soles, venjances de marits ofesos, etc.), i en paraules de Serafí Pitarra: “…en català del que ara es parla…”. El fons de llibrets incorpora una part important dels títols editats com a programes de mà pel Liceu al segle XIX. 

 

La major part dels documents foren ingressats entre 1890 i 1920 com a exemplars per al Registro de la Propiedad Intelectual, habitualment amb la signatura de l’autor a la portada. 

 

Els autors més representats en aquesta col·lecció digital són Frederic Soler, conegut també pel pseudònim de Serafí Pitarra, Narcís Campmany y Pahissa, Josep Feliu i Codina, Eduardo Vidal y Valenciano, Joaquim Riera i Bertran, Eduard Aulés i Manuel Rovira y Serra.

 

Consulta

 

 Col·lecció digital Fullets de teatre (Memòria Digital de Catalunya)

 

  Fullets de teatre al Catàleg del CRAI UB

Més informació