Llegat Institut Cambó

Descripció

Des de la seva creació, el 1922, la Col·lecció dels Clàssics Grecs i Llatins de la Fundació Bernat Metge va ser més que un projecte editorial. El manifest fundacional del primer director, Joan Estelrich, no només cridava a enri-quir la llengua i la literatura catalanes amb la traducció d’obres gregues i llatines, sinó també a recuperar els valors de l’humanisme per fer una societat més culta i més conscient.

 

Tot allò no era possible sense una bona biblioteca. Des del començament es van anar adquirint volums de filo-logia clàssica que permetessin treballar en condicions als traductors i que fossin útils per a les classes de la càtedra de grec. Es tractava d’edicions, comentaris, estudis, diccionaris, enciclopèdies. En poques dècades es va crear la biblioteca de filologia clàssica més completa de Barcelona. La biblioteca inclou peces de gran valor bibliogràfic, i arriba fins a les obres dels filòlegs clàssics més importants dels segles XIX i XX.

 

Ara aquest conjunt, que havia nascut per suplir les mancances de la universitat de l’època, ha estat finalment incorporat a la Universitat de Barcelona, que avui disposa d’estudis de filologia clàssics consolidats i d’una rica biblioteca dedicada a aquest camp d’estudi.

Més informació