Biblioteca Alejandro Díez Macho

Descripció

 

El Dr. Alejandro Díez Macho va néixer el 13 de maig de 1916 a Villafría de la Peña, província de Palència. Quasi tota la seva tasca docent i investigadora com a semitista es va desenvolupar a la Universitat de Barcelona.

 

Bona part del la biblioreca Díez Macho és hebraista, amb una important col·lecció d’estudis bíblics i teològics.

Més informació

 Alejandro Díez Macho

 Ressenya biogràfica