Biblioteca Sebastián Cirac Estopañán

Descripció

Fons de filologia grega, procedent de la donació del Dr. Sebastián Cirac Estopañán, catedràtic de la Universitat de Barcelona.

 

Compta amb 1.306 títols i aplega documents molt variats, tot i que predominen òbviament els que versen sobre les temàtiques que més interessaren el Dr. Cirac i a les quals dedicà la seva vida d’investigador i docent universitari; és a dir, la civilització i la cultura de l’antiga Grècia i els estudis de bizantinística. No hi falten tampoc llibres que podríem adscriure a les anomenades ciències auxiliars de la història, com ara arqueologia, epigrafia, numismàtica, papirologia, etc.

Consulta

 Biblioteca Sebastián Cirac Estopañán

 

També podeu consultar: 

 Obres d'aquest autor al catàleg de la UB

 Obres sobre aquest autor al catàleg de la UB

Més informació

 Sebastián Cirac Estopañán a la Wikipedia