Biblioteca Joan Solà

Descripció

 

Joan Solà i Cortassa (Bell-lloc d’Urgell, 1940 – Barcelona, 2010) va estudiar Magisteri a Lleida i el 1965 va obte-nir el títol de Filologia Clàssica per la UB, on també va cursar el doctorat en Filologia Catalana (1970). Posterior-ment va ampliar els estudis en Lingüística General a les universitats de Reading i d'Exeter (Gran Bretanya). Te-nint com a principals referents Pompeu Fabra, Joan Coromines i Noam Chomsky, Joan Solà es va convertir en un referent en el món acadèmic i en el panorama intel·lectual català. Autor d'una quarantena de llibres sobre sintaxi, història de la llengua, lèxic, puntuació, tipografia, bibliografia i altres matèries de lingüística i sociolingüís-tica. Fou, a més, codirector amb, Jordi Mir, de l'edició de les Obres completes de Pompeu Fabra (primer volum aparegut el 2005), editor de L'obra de Joan Coromines: cicle d'estudi i homenatge (1999) i director de la Gramàtica del català contemporani, (2002).

 
 
La Universitat de Barcelona va rebre la seva biblioteca en dues tongades. La totalitat de la donació inclou uns 8.000 títols, on s’incorporen obres filològiques datades entre el segle XVII i principi del XX. Amb algunes excep-cions concretes, el fons especial publicat entre 1821 i 1945 es conservarà a la secció central de la Biblioteca de Lletres de la UB.
Més informació