Mostra bibliogràfica: Guerra Civil Espanyola, 1936-1939