Thesaurus UB (THUB) - Preguntes Més Freqüents

 

En quina normativa es basa?

Per a l'elaboració del THUB es segueixen les normes de l’Organització Internacional per a la Normalització:

  • ISO 2788 Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri
  • ISO 5964 Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri

L’any 2008 aquestes dues normes van ser revisades, ampliades i refoses en una nova norma ISO 25964 Thesauri and Interoperability with other Vocabularies

 

Qui elabora el Thesaurus de la UB?

El THUB es gestiona i desenvolupa des de la Unitat Tècnica d'Indexació de Procés Tècnic del CRAI de la Universitat de Barcelona amb la col·laboració dels catalogadors del CRAI de la UB.

 

Quan s'actualitza?

La gestió del THUB està integrada dins del sistema de gestió bibliotecària de la UB i per tant totes les modificacions i nous termes són immediatament incorporats i consultables a Cercabib (eina de descoberta del CRAI de la UB). L'actualització de la base de dades de consulta del Thesaurus UB es fa setmanalment.

 

Quin és el seu abast temàtic?

El THUB és un tesaurus multidisciplinari que inclou termes que designen conceptes de les diverses especialitats que constitueixen el camp d'acció i interès de la UB. Hi ha tres grans àrees de coneixement en els que es fonamenta el Thesaurus de la UB: Ciències i tecnologies, Ciències humanes i socials, i Arts i lletres. El Thesaurus de la UB conté terminologia sobre: Belles arts, Biblioteconomia i documentació, Biologia, Ciències de la Terra, Economia i Empresa, Relacions laborals, Ciències i tecnologia agroalimentàries, Ciències socials: demografia, sociologia, estadística, política, Coneixement i cultura, Dret, Educació i pedagogia, Enginyeria i tecnologia, Espectacles, jocs i esports, Etnologia, Farmàcia, Filologia, Filosofia, Física, Geografia, Història, Indústria, comerç i comunicacions, Informàtica, Matemàtica, Medi ambient, Medicina, infermeria i odontologia, Psicologia, Química, Religió, Treball social i serveis socials, Noms geogràfics i Termes de gènere i forma.

 

Què són els Microtesaurus de la UB?

Per a facilitar la cerca dels recursos d’informació en cadascuna d'aquestes àrees el THUB s’ha subdividit en categories què per si mateixes o per agrupació amb altres formen els Microtesaurus de la UB. Cada microtesaurus conté la terminologia relacionada amb el seu camp semàntic ordenada alfabèticament. En l’actualitat el Thesaurus de la UB inclou 29 microtesaurus temàtics i un de Noms geogràfics. Tots els Microtesaurus de la UB proporcionen un enllaç a Cercabib (eina de descoberta del CRAI de la UB) per facilitar la recuperació dels recursos d’informació que es troben indexats sota aquests conceptes.

 

Quina llicència s'aplica a l'ús del Thesaurus UB?

La llicència aplicada al THUB és la CC0 1.0 (Creative Commons d'Oferiment al Domini Públic), una llicència completament oberta i orientada a afavorir la seva reutilització d'acord amb la política de la nostra institució de promoure les dades en obert i el seu intercanvi.

 

Què vol dir “publicar dades obertes vinculades”?

Quan es parla de dades obertes enllaçades o vinculades (Linked Open Data), es parla d’un mètode de publicació de dades estructurades que poden interconnectar-se entre si i ser reutilitzables per tothom. El projecte que està relacionat amb el Web semàntic té com a objectiu el d’ampliar el web amb una base de dades comuna més útil. El sistema es basa en tecnologies Web estàndard que poden ser llegides pels ordinadors (HTTP, RDF, URI). Si les bases de dades es publiquen en RDF es poden establir enllaços RDF entre dades de diferents fonts i interconnectar-les, consultar-les i reutilitzar-les. Publicar en dades obertes vinculades és contribuir a la transformació del web de documents al web de dades. La publicació en LOD d'aquest Thesaurus s'ha fet amb la participació de l'empresa Nubilum i el seu programari Coeli.