Suport en les eines de la carpeta docent del professorat

El professorat de la UB té a la seva disposició un conjunt d'eines al seu Espai Personal UB per tal de facilitar l'accés i la gestió de la informació en relació amb:

  • PDA (Pla de Dedicació Acadèmica) de la UB
  • Encàrrecs docents
  • Llistes de matrícula GIGA
  • RIMDA (Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l'Aprenentatge), antic PMID
  • IDP/ICE (Institut de Desenvolupament Professional/Institut de Ciències de l'Educació) de la UB
  • Curricul@
  • Enquestes
  • Rendiment acadèmic
  • Avaluació Docent del Professorat (ADP)

El CRAI de la UB, en coordinació amb el Gabinet tècnic del Rectorat, dona suport al professorat sobre el funcionament de l'aplicació d'Avaluació Docent del Professorat (ADP) a través del Servei d'Atenció a Usuaris (SAU), resolent les consultes i dubtes que es generin, així com elaborant materials d'ajuda que es publiquen al web del Gabinet tècnic del Rectorat.