Préstec de documents de la UB

prestec llibreEl préstec de documents facilita la consulta dels fons bibliogràfics del CRAI fora dels seus recintes per un període de temps determinat. Per poder fer ús d’aquest servei és imprescindible disposar del carnet de la UB o d'un document que acrediti el dret a préstec.

 

Si us autentiqueu a El meu compte, podeu consultar el catàleg, renovar els préstecs, reservar documents i consultar l’historial de lectura.

Podeu sol·licitar i retornar documents d'altres CRAI biblioteques de la UB en qualsevol dels taulells de préstec dels CRAI biblioteques. També podeu retornar documents a les bústies de retorn disponibles al Campus Bellvitge, Campus Clínic, Campus de Mundet, Dret, Economia i Empresa - Recerca, Filosofia, Geografia i Història i Lletres. Les bústies són accessibles en els dies i horaris d'obertura de les facultats respectives amb l'única excepció de la de Dret que està sempre disponible.

                    
 Adreçat a:

  • Membres de la UB (professorat, personal investigador, alumnat, PTGAS i Alumni UB autoritzats).
  • Usuaris externs que pertanyin a entitats amb què hi hagi establert un conveni o acord per a la utilització del servei de préstec.

 

Condicions i durada del préstec

Les condicions i la durada del préstec normal de documents varien segons la tipologia d'usuaris:

  • Personal docent i investigador (PDI) de la Universitat de Barcelona: 40 documents durant 60 dies.
  • Alumnat de tercer cicle i personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS) de la Universitat de Barcelona: 20 documents durant 30 dies.
  • Alumnat de grau, postgrau, Alumni UB autoritzats i extensió universitària: 10 documents durant 21 dies.
  • Personal d’hospitals docents, PDI de centres amb conveni amb la Universitat i del Grup UB i personal d’un institut de recerca participat, adscrit, vinculat, amb conveni o del Grup UB: 15 documents durant 21 dies.
  • Alumnat de centres amb conveni o del Grup UB i usuaris de la societat: 5 documents durant 10 dies

La durada de les altres modalitats de préstec és la mateixa per als usuaris membres de la UB:

  • Bibliografia recomanada: 10 dies. 
  • Bibliografia recomanada de caps de setmana: 3 dies.
  • Audiovisuals: 21 dies.

 

Préstec de documents per a exposicions: adreceu-vos al responsable del CRAI Biblioteca dipositari del document. Aquest servei està subjecte a tarifes. Podeu consultar-ne la normativa.

PUC o préstec consorciat Préstec interbibliotecari Préstec de sales de treball, ordinadors portàtils i altres equipaments