Impressió de materials de gran format

A qui s’adreça

El servei d’impressió de materials de gran format s’adreça al col·lectiu del professorat i personal investigador de la Universitat de Barcelona.

Servei

La unitat disposa d’un plòter HP Desingjet Z5200 Postscript de darrera generació, que permet la impressió en diferents suports: paper fotogràfic mat, paper fotogràfic brillant o paper normal, amb una amplada màxima de 105 cm.

Procediment

  • El personal interessat en la impressió d’un pòster ha d’emplenar el formulari següent. Cal facilitar les dades de contacte i el CEGE,  i pujar els arxius que s'han imprimir. En cas d’incidència, dubte o consulta d'altres formes de pagament podeu enviar un correu electrònic a udcrai@ub.edu.
  • El pagament es realitzarà mitjançant Nota de Càrrec. La Unitat de Docència elaborarà un pressupost que s'enviarà a l'usuari per correu electrònic i que haurà de tornar signat.
  • L'acceptació del pressupost es pot signar digitalment. La recollida es farà al CRAI Biblioteca del centre al que pertany la persona que fa la comanda. Un cop recollit el treball, la Unitat d'Administració farà la Nota de Càrrec i la penjarà al SAP.

Horari

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9.00 h a 17.00 h. El temps de lliurament són 24-48 hores laborables a comptar de la recepció del document.

Requisits

  • Els arxius admesos són PDF (recomanat), JPG i TIFF.
  • La resolució recomanada és 300 dpi. No s’acceptarà cap arxiu amb una resolució inferior a 150 dpi.
  • La mida de sortida és la que tingui el fitxer rebut. Si l’heu fet en DIN-A4 no es podrà imprimir en un format més gran.
  • S’han de preparar en CMYK per evitar al màxim la diferència de color entre el monitor i la impressió, la qual depèn de diferents factors; entre aquests, el suport físic sobre el qual s’imprimeix. Els arxius preparats en RGB es convertiran automàticament a un perfil de color estàndard CMYK.
  • Respecte a les fonts (tipus de lletra), cal convertir-les a traçat (corbes) per evitar que aquestes s’imprimeixin de manera diferent a la desitjada. Si no es possible convertir-les amb l'arxiu, caldrà desplaçar-se físicament a la Unitat de Docència per comprovar la correcta visualització de les fonts als nostres dispositius.

Recomanacions

  • Es recomana un sagnat mínim d'1mm per costat, encara que, per a més seguretat, cal deixar un marge de 3 mm per costat.
  • Són recomanables programes de disseny vectorial per a la creació de pòsters, com poden ser CorelDraw o Adobe Illustrator; i per el tractament d’imatges (raster) programes com ara GIMP o Photoshop. Per a la creació de l'arxiu PDF es pot fer servir el programa Adobe Acrobat o bé PDFCreator.

Tarifes

Consulteu l'apartat corresponent de les tarifes del CRAI.