Impressió 3D a l'EspaiCrea

L'EspaiCrea del CRAI Biblioteca del Campus Clínic posa a disposició del professorat, personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS) i alumnat de la Universitat de Barcelona, el servei d'impressió 3D.

Condicions d'ús del servei
 • Els equipaments de l'EspaiCrea només podran ser utilitzats amb finalitat pedagògica i investigadora. En cap cas es podran realitzar projectes amb finalitat comercial.
 • Els projectes que s'hi realitzin hauran de ser de creació pròpia, estar lliures de drets i no incórrer en cap falta relacionada amb el drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers.
 • Els projectes creats a l'EspaiCrea requereixen de l'autorització signada per un docent que verificarà la seva adequació al pla docent de l'assignatura. El docent responsable emplenarà i signarà el formulari d'autorització.
 • Un responsable del CRAI Biblioteca supervisarà l'equipament i la utilització de l'EspaiCrea.
 • L'usuari del servei haurà d'aportar els materials necessaris per a la realització del seu projecte.
 • La data de realització del projecte estarà subjecte al calendari dels que han estat programats amb anterioritat i a la previsió de finalització dels que ja s'han iniciat.
Requisits tècnics dels projectes
 • Format .STL (Standard Triangle Language) 
 • Dimensions màximes: 230 x 190 x 200 mm 
 • Geometria realitzable per la impressora 3D del servei. El programari Ultimaker Cura s'utilitzarà per verificar-ne la compatibilitat.
 • Filaments utilitzables: PLA, PVA, ABS, Nylon, PET-G, TPU o Composite, compatibles amb la impressora Ultimaker S3 
 • S'usaran únicament dos colors diferents de filament en el cas de no requerir material de suport (PVA) o un sol color en el cas de requerir-ne.
Utilització del servei
 • Si necessiteu fer ús del servei i compliu les condicions i requisits anteriors, envieu un correu a craimedicina@ub.edu amb la informació del projecte per tal de concertar una cita on es valorarà i, si s'escau, s'inclourà al calendari del servei.
 • Un cop acceptat el projecte, haureu d'emplenar el Contracte d'acceptació de les condicions d'ús de l'EspaiCrea (requereix identificar-se com a membre de la UB) on haureu d'adjuntar l'autorització signada pel docent .
 • Quan hagi finalitzat la impressió podreu recollir el projecte al mateix CRAI Biblioteca.