Certificació digital

La Universitat de Barcelona és una entitat de registre de certificació digital idCAT i T-CAT P.

És, per tant, un ens autoritzat per proporcionar aquests certificats digitals expedits pel Consorci AOC. Aquesta autorització resulta del conveni signat amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i l’Agència Catalana de Certificació (autoritat de certificació que dona validesa als certificats digitals emesos per la Universitat de Barcelona).

 

En aquesta pàgina trobareu més informació sobre certificats i signatures digitals a la Universitat de Barcelona.