Documents electrònics

Esquemes i exemples de diferents tipologies de documents electrònics basats en la norma de referència ISO 690:2013 (UNE 50-104-94), excepte els corresponents a les xarxes socials que es basen en els estils MLA i APA.

 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva) [tipus de suport]. Edició. Responsable(s) secundari(s) (opcional). Lloc de publicació: editor, data de publicació, [data d'actualització/revisió, [consulta: data de consulta] (obligatòria per als documents en línia; opcional per als altres). Col·lecció (opcional). Notes (opcional). Número normalitzat. Disponibilitat i accés (obligatoris per als documents en línia; opcional per als altres).

Exemple:

 • LISA [en línia]: library and information science abstracts. [Ann Arbor, Mich.]: ProQuest, 2001-, [consulta: 21 de juny de 2019]. Accés restringit als usuaris de la UB: <http://search.proquest.com.sire.ub.edu/lisa/advanced>.

No tenen una identitat separada del document que les conté, per exemple, capítols, seccions, fragments, entrades en directoris i bases de dades bibliogràfiques, etc.

 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable del document base. Títol del document base (en cursiva) [tipus de suport]. Edició. Responsable(s) secundari(s) del document base (opcional). Lloc de publicació: editor, data de publicació. Capítol o designació equivalent de la part. Títol de la part. Numeració dins el document base (opcional). Localització dins el document base (opcional). [data d'actualització/revisió] [consulta: data de consulta] (obligatòria per als documents en línia; opcional per als altres). Número normalitzat. Notes (opcional). Disponibilitat i accés (obligatoris per als documents en línia; opcional per als altres).

Exemples:

 • Carroll, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland [en línia]. Home page for Robert Stockton. Chapter VII. A Mad Tea-Party. [consulta: 7 de maig de 2014]. Hypertexted Literary Works. Disponible a: <http://www.cs.cmu.edu/~rgs/alice-VII.html>.
 • Meteorological Service of Canada. The science of climate change: questions and answers [en línia]. Australian Academic of Science, 2000, updated ed. Part 3, How has the climate changed during the recent past. [consulta: 7 de maig de 2014]. Requereix Adobe Acrobat Reader. Disponible a: <http://www.science.org.au/publications/science-climate-change-questions-and-answers>.

Es consideren contribucions les parts de documents que tenen un contingut unitari i independent de les altres parts del document que les conté.

 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable de la contribució. Títol de la contribució. A: Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable del document base. Títol del document base (en cursiva) [tipus de suport]. Edició. Lloc de publicació: editor, data de publicació. Numeració dins el document base. Localització dins el document base. [data d'actualització/revisió] [consulta: data de consulta] (obligatòria per als documents en línia; opcional per als altres). Número normalitzat. Notes (opcional). Disponibilitat i accés (obligatoris per als documents en línia; opcional per als altres).

Exemples:

 • MacGillivray, Carol;  Head, Anthony. Making a 3D game. A: MacGillivray, Carol;  Head, Anthony. 3D for the Web: interactive 3D animation using 3ds maxFlash and Director [Recurs electrònic]. Amsterdam ; Boston: Elsevier Focal Press, 2005. Chapter 8. Pages 269-310.  [consulta: 11 de maig de 2017]. ISBN 978-0-240-51910-4. Disponible a: <http://www.sciencedirect.com.sire.ub.edu/science/article/pii/B9780240519104500118>.
 • NASA Kennedy Space Center. Frequently Asked Questions. A: The NASA Homepage [en línia]. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 3 de maig de 2013 [consulta: 8 de maig de 2014]. Disponible a: <http://www.nasa.gov/centers/kennedy/about/information/faq.html>.

 • Títol (en cursiva) [tipus de suport]. Edició. Lloc de publicació: editor, data de publicació, [consulta: data de consulta] (obligatòria per als documents en línia; opcional per als altres). Sèrie (opcional). Notes (opcional). Número normalitzat. Disponibilitat i accés (obligatoris per als documents en línia; opcional per als altres).

Exemple:

 • Journal of economic theory [en línia]. Exeter: Elsevier, [1996] [consulta: 8 de maig de 2014]. ISSN 0022-0531. Disponible a: <http://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-theory/>.

 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable de la contribució. Títol de la contribució. A: Títol de la revista (en cursiva) [tipus de suport]. Edició. Lloc de publicació: editor, data de publicació. Número del fascicle. Localització dins del document base. [consulta: data de consulta] (obligatòria per als documents en línia; opcional per als altres). Notes (opcional).  Número normalitzat. Disponibilitat i accés (obligatoris per als documents en línia; opcional per als altres).

Exemple:

 • Gómez, Gabriel. Brevísima introducción a la poesía brasileña. A: Argos revista de literatura [en línia]. [México] : Departamento de Letras, División de Estudios Históricos y Humanos, Universidad de Guadalajara, 1997. Noviembre-enero de 2002, núm. 20 [consulta: 8 de maig de 2014]. ISSN 1562-4072. Disponible a: <http://fuentes.csh.udg.mx/CUCSH/argos/20nov-ene02/20egomez.html>.

 • Tuit a Twitter
 • Esquema segons la MLA: Cognom, Nom (nom d’usuari). “El tuit íntegre”. Data, hora. Tuit.

Exemple:

 • CRAI UB (crai_ub). "El #CRAIUB ha signat la declaració de @haguedec sobre la cerca i l'extracció de coneixement en l'era digital http://t.co/CPtGnRk5Az". 07 maig 2015, 12:17 pm. Tuit.
 • Esquema segons l'APA: Cognom, Nom [usuari]. (Dia, mes, any). El tuit íntegre [tuit]. Recuperat de http://twitter.com/usuari

Exemple:

 • CRAI UB [crai_ub]. (07 de maig de 2015). El #CRAIUB ha signat la declaració de @haguedec sobre la cerca i l'extracció de coneixement en l'era digital http://t.co/CPtGnRk5Az [tuit]. Recuperat de https://twitter.com/crai_ub/status/596287823424188417
 • Entrada a Facebook
 • Esquema segons la MLA: Cognom, Nom. “El post de Facebook íntegre”. Facebook. Data del post. [Data de accés].

Exemple:

 • Colomines, Agustí. "Una definició d'un joveníssim Andreu Nin: «Nosaltres som “nacionalistes” perquè la “nació” és per a nosaltres la unitat orgànica “autonomista” de la federació. Ara bé: què és el que determina la “nació”? Són els caràcters etnogràfics, la situació geogràfica, els antecedents històrics? No, sinó la voluntat dels qui la componen, el sentiment de la pròpia personalitat, tan arrelat com dèiem abans en l’ànima de Catalunya» («Els partits polítics espanyols i les solucions autonomistes», «El Poble Català», 2 d’octubre de 1912)". Facebook. 21 de gener de 2015. [Data d’accés: 23 de gener de 2015].
 • Esquema segons l'APA: Nom d’usuari. (Dia, mes, any). El post íntegre. [Actualització Facebook]. Recuperat de http://facebook.com

Exemple:

 • Agustí Colomines. (23 de gener de 2015) . "Una definició d'un joveníssim Andreu Nin: «Nosaltres som “nacionalistes” perquè la “nació” és per a nosaltres la unitat orgànica “autonomista” de la federació. Ara bé: què és el que determina la “nació”? Són els caràcters etnogràfics, la situació geogràfica, els antecedents històrics? No, sinó la voluntat dels qui la componen, el sentiment de la pròpia personalitat, tan arrelat com dèiem abans en l’ànima de Catalunya» («Els partits polítics espanyols i les solucions autonomistes», «El Poble Català», 2 d’octubre de 1912)". [Actualització Facebook] Recuperat de https://www.facebook.com/agusti.colomines/posts/793210500692653?pnref=story
 • Article de blog
 • Esquema segons la MLA: Cognom, Nom. “Títol de l’entrada del post del blog”. Títol del blog. Editor. Data de publicació. Web. Data d’accés.

Exemple:

 • Delgado, Manuel. "El mite interminable" El cor de les aparences. Blog de Manuel Delgado. 25 de maig de 2015. Blog. Accés el 27 de gener de 2015.
 • Esquema segons l'APA: Cognom, Inicial del nom. (Dia, mes, any). Títol de l'entrada del post del blog. [Missatge en un blog]. Recuperat de URL

Exemple:

 • Delgado, M. (25 de maig de 2015) El mite interminable [Missatge en un blog] Recuperat de http://manueldelgadoruiz.blogspot.com.es/
 • Vídeo de YouTube
 • Esquema segons la MLA: Títol del vídeo. Data de publicació del vídeo. Web de Youtube. Data d'accés.

Exemple:

 • Camí de l'èxit en la cerca i ús de la informació científica. 24 de juliol de 2014. Accés el 28 de maig de 2015. Vídeo de Youtube.
 • Esquema segons l'APA: Cognom, Inicial del nom. (Dia, mes, any). Títol del vídeo. [Arxiu de vídeo]. Recuperat de URL

Exemple:

 • Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca del Campus Mundet. (28 de maig de 2015). Camí de l'èxit en la cerca i ús de la informació científica. [Arxiu de vídeo] Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=wSs-yPMwjYM

 • Títol del sistema de missatgeria (en cursiva) [tipus de suport] [consulta: data de consulta]. Notes (opcional). Disponibilitat i accés.

Exemple:

 • PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [en línia] [consulta: 17 de maig de 1995]. Disponible a:<pacs-l@listserv.uh.edu>.
 • Twitter [plataforma de microblogs] [Consulta: 10 de maig de 2017]. Disponible a: <www.twitter.com>.

 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Assumpte del missatge. Element d'enllaç (preposició A) Títol del sistema de missatgeria (en cursiva) [tipus de suport]. Data de publicació (data d'enviament del missatge en el cas de comunicacions personals o inèdites) [consulta: data de consulta]. Numeració dins el sistema de missatgeria (opcional). Localització dins el sistema de missatgeria (opcional). Disponibilitat i accés.

Exemple:

 • Parker, Elliott. Re: Citing Electronic Journals. A: PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [en línia]. 24 November 1989 [consulta: 1 de gener de 1995]. Disponible a Internet: <telnet://brsuser@a.cni.org>.

 • Ordenació de la bibliografia
 • Referències bibliogràfiques. La bibliografia que va al final del treball, després dels annexes i abans dels índexs, generalment s'ordena alfabèticament pel primer element i després per la dreta
 • Citacions bibliogràfiques. S'ordenen numèricament segons l'ordre en que se citen dins del text
 • Cognoms, Nom o nom de la entitat responsable
 • Fins a tres separats per punt i coma (;)
 • Si hi ha més de tres autors, només s'ha d'indicar el primer o els primers dos o tres. La resta es poden ometre
 • Si s'ometen un o més noms, s'afegeix a l'últim l'abreviatura "et al"
 • Els noms dels editors científics poden fer-se constar afegint l'abreviatura (ed.) o (eds.)
 • Si no figura persona o entitat responsables, cal ometre aquest element
 • Designació de tipus de suport

Afegiu algun d'aquests termes per a designar el tipus de suport (la informació va entre claudàtors):

 • [CD-ROM]
 • [cinta magnètica]
 • [disc]
 • [disquet]
 • [en línia]