Codis i contrasenyes per autenticar-se en els serveis i recursos en línia

Els membres del col·lectiu UB (PAS i PDI, alumnat i Alumni UB autoritzats) disposen de dos tipus de codis: l'identificador UB i l'identificador local que, entre altres prestacions, permeten autenticar-se i tenir accés als serveis.

 

  • Obtenció i característiques dels identificadors

 

Identificador UB

L'identificador UB permet autenticar-se als recursos i serveis del CRAI als quals es tingui dret. És diferent en funció del col·lectiu UB del qual es formi part. La contrasenya se l'han de generar els mateixos usuaris, tret dels investigadors de centres de recerca UB i hospitals que la reben juntament amb la credencial UB. Més informació?

 

PDI, PAS, investigadors centres de recerca UB i hospitalsAlumnatAlumni UB
DNI / NIE, sense lletra + contrasenyaCodi alfanumèric + contrasenyaCodi d'Alumni + contrasenya d'Alumni
Identificador local

L'identificador local es construeix amb la part esquerra de l'adreça de correu de la UB més un sufix que varia en funció del col·lectiu UB al qual es pertany. La contrasenya és la mateixa de la intranet UB corresponent (MónUB, PAS/PDI, Alumni UB). Més informació?

 

PDI/PASAlumnatAlumni UB

La part esquerra del correu UB sense cap sufix addicional

 

Exemple: joan.garcia@ub.edu

 

Identificador: joan.garcia

La part esquerra del correu UB + .alumnes

 

Exemple: jarc7@alumnes.ub.edu

 

Identificador: jarc7.alumnes

La part esquerra del correu UB + .a

 

Exemple: imas@alumni.ub.edu

Identificador: imas.a

 

Identificador CRAI

Els diferents CRAI biblioteca faciliten directament aquest identificador als usuaris amb dret al servei de préstec que no disposen dels codis anteriors. Cal adreçar-se al taulell per obtenir aquest identificador.

La contrasenya se l'han de generar els mateixos usuaris.

Vegeu el Reglament d’ús de la Biblioteca Digital de la Universitat de Barcelona i el Reglament del servei de préstec del CRAI dins el Marc normatiu del CRAI.