Tests del CRAI Biblioteca del Campus de Mundet

Descripció
La col·lecció de tests i manuals de tests del CRAI Biblioteca del Campus de Mundet està formada aproximadament per 300 tests (bàsicament del corrent americà, però amb força adaptacions al nostre país) i per uns 450 manuals de tests (teoria dels tests, manuals d'aplicació, psicometria, etc.).
 
Generalitats sobre el fons: la col·lecció de tests no és de lliure accés i només es permet la consulta en sala de fins a tres tests per persona simultàniament. Tot el material d'aquesta secció és exclòs de préstec.
 
La consulta i correcció dels tests de la Biblioteca queden restringides a l'acreditació dels nivells professionals requerits per l'American Psychological Association:
  • Nivell A: formació i experiència en l'àmbit concret de l'aplicació
  • Nivell B: coneixement sobre la teoria de tests i mètodes estadístics acreditat amb la corresponent titulació acadèmica
  • Nivell C: titulació superior en Psicologia, Psiquiatra o Psicopedagogia
 
El servei de correcció de tests està subjecte a tarifes.
Consulta

Podeu consultar:

 Tests per matèries

 Plantilles de correcció automatitzada

 Manuals de tests

 Revistes sobre tests

 

Tests per matèries

 Tests d'adaptació i socialització (p1 TS ADA/...)

 Tests d'alteracions de la conducta i característiques de la personalitat (p1 TS ALT/...)

 Tests d'avaluació de l'ambient (p1 TS AMB/...)

 Tests d'aptituds (p1 TS APT/...)

 Tests d'atenció i percepció (p1 TS ATE/...)

 Tests d'avaluació de la creativitat (p1 TS CRE/...)

 Tests de desenvolupament (p1 TS DES/...)

 Tests d'estils cognitius (p1 TS EST/...)

 Tests d'intel·ligència (p1 TS INT/...)

 Tests de lateralitat, esquema corporal i motricitat (p1 TS LAT/...)

 Tests de llenguatge (p1 TS LLE/...)

 Tests de memòria (p1 TS MEM/...)

 Tests d'avaluació de la motivació (p1 TS MOT/...)

 Tests d'avaluació neuropsicològica (p1 TS NEU/...)

 Tests pedagògics i de rendiment acadèmic (p1 TS PED/...)

 Tests de característiques de la personalitat (p1 TS PER/...)

 Tests d'interessos personals (p1 TS PRF/...)

 Tests de tècniques projectives (p1 TS PRO/...)

 Tests de trastorns específics (p1 TS TRA/...)

 Tests de psicologia de l'esport (p1 TS ESP/)

Entre parèntesis, els topogràfics /... corresponen al número d'ordenació de cada test. Ex.: p1 TS INT/16.

 

Plantilles de correcció automatitzada

 

Hi ha una sèrie de tests amb plantilles de correcció automatitzada, instal·lades a l'ordinador de la secció de tests de la Biblioteca del Campus de Mundet. Actualment les que estan disponibles són les següents:

 16 PF-5

 16 PF-APQ

 ADCA: autoinformes de conducta assertiva

 BASC: sistema de evaluación de la conducta en niños y adoslescentes

 BFQ: cuestionario «Big Five»

 BIP: inventario Bochum de personalidad y competencias

 BLOC screening: Miguel Puyuelo Sanclemente [et al.]

 BULL-S: test de evaluación de la agresividad entre escolares

 CLA: cuestionario de clima laboral

 CPS: cuestionario de personalidad situacional

 CTI: inventario de pensamiento constructivo

 CUIDA: cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidadores, tutores y mediadores: manual

 EMEST: escala Magallanes de estrés

 EMHAS: escalas Magallanes de hábitos asertivos

 EPANS: escala Magallanes de problemas de ansiedad

 EVHACOSPI: test de Evaluación de HAbilidades Cognitivas de SOlución de Problemas Interpersonales

 IA-TP

 Inventario de personalidad Neo revisado (NEO PI-R)

 IPP-R: intereses y preferencias profesionales

 LIPT-60: cuestionario de estrategias de acoso en el trabajo: Leymann Inventory of Psychological Terrorization modificado

 MACI: inventario clínico para adolescentes

 MCMI-III: inventario clínico multiaxial

 METRIX: analizador de tests y cuestionarios

 MIPS: inventario de estilos de personalidad de Millon

 MMPI-2-RF: inventario multifásico de personalidad de Minnesota-2 reestructurado

 MMPI-2: inventario multifásico de personalidad de Minesota-2

 MSCEIT: test de inteligencia emocional Mayer-Salovey-Caruso: manual

 NEO PI-R: inventario de personalidad Neo revisado

 Optimising new modes of assessment

 SIMS: inventario estructurado de simulación de síntomas

 WMS-III: escala de memoria Wechsler-III

 

Manuals de tests

 Manuals de tests d'adaptació i socialització (p1 M/ADA/...)

 Manuals de tests d'aptituds (p1 M/APT/...)

 Manuals de tests d'atenció-percepció (p1 M/ATE/...)

 Manuals de tests de desenvolupament (p1 M/DES/...)

 Manuals de tests d'intel·ligència (p1 M/INT/...)

 Manuals de tests de llenguatge (p1 M/LLE/...)

 Manuals de tests d'avaluació neuropsicològica (p1 M/NEU/...)

 Manuals de tests de característiques de la personalitat (p1 M/PER/...)

 Manuals de tests d'interessos personals (p1 M/PRF/...)

 Manuals de tests de tècniques projectives (p1 M/PRO/...)

 Manuals de tests de qüestionaris de salut (p1 M/SAL/...)

 Manuals sobre teoria dels tests (p1 M/TEO/...)

 Manuals de tests de trastorns específics (p1 M/TRA/...)

Entre parèntesis, els topogràfics /... corresponen al número d'ordenació de cada test. Ex.: p1M/PRO/16.

 

Revistes sobre tests

 

Més informació

Adreces d'interès