Plaques de vidre d’anatomia del CRAI Biblioteca de Medicina

Descripció

Aquesta col·lecció de plaques de vidres va utilitzar-se com a material docent per a l’ensenyament de l’anatomia durant el primer terç del s.XX, a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona en l’època que els professors Alexandre Planellas i Llanós, Emili Sacanella i Vidal, Antoni Riera i Villaret i Manel Taure i Gómez, van ser catedràtics del departament d’Anatomia de la Facultat. El valor de la col·lecció rau en ser una mostra del material didàctic emprat per a l’ensenyament de la medicina.

 

La majoria de les plaques són reproduccions fotogràfiques de diferents edicions de l’obra de Testut (obra clàssica d’anatomia) sobre vidre per a projectar-les a l’aula i no és obra fotogràfica original excepte en alguns casos.

 

 

Provenen de l'antic Laboratori d’Anatomia de la Facultat de Medicina, del Laboratori d'Embriologia però també es troben plaques comercialitzades per la firma francesa de Deyrolle de Paris i d’altres que es desconeix el seu origen. Ingressen al CRAI Biblioteca de Medicina l’any 2014 com a donatiu de la Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana hereva de l’antic Departament d’Anatomia amb el compromís de conservar-les i difondre-les, tant pel seu valor històric com patrimonial.

 

Més informació