Biblioteca Dipositària de les Nacions Unides

Descripció
La Biblioteca Dipositària de les Nacions Unides DL/62 es va concedir a la Universitat de Barcelona l'abril de 1963, i es va convertir, així, en la primera que l'Organització de les Nacions Unides va atorgar a una universitat espanyola. La Biblioteca es va instal·lar a la Facultat de Dret, on segueix tenint la seu. 
 
 
El mes de gener de 2010 la Biblioteca Dipositària de les Nacions Unides s’integrà al CRAI i s’ubicà a la primera planta de la Biblioteca de Dret.
 
El fons de la Biblioteca de les Nacions Unides està constituït per:

 Sèrie de documents oficials: documents emanats dels diferents òrgans i organismes del sistema de les Nacions Unides.

 Sèrie de publicacions periòdiques, com ara l'United Nations Yearbook, el Demographic Yearbook, la revista ONU Crònica, l'Anuari de la Comissió de Dret Internacional, el Butlletí de Dret del Mar, etc.

 Sèrie de tractats: la Biblioteca compta amb la important col·lecció de tractats internacionals nascuts en l'àmbit de la Societat de Nacions, predecessora de l'Organització de les Nacions Unides (1919-1946) (League of Nations Treaty Series); i els actuals United Nations Treaty Series i Multilateral treaties deposited with the Secretary General.

 
Consulta

 Biblioteca de les Nacions Unides al Catàleg de la UB

 

El fons està classificat seguint les sèries establertes per les Nacions Unides i que agrupen els documents tenint en compte l'òrgan que els produeix. 

  1. Òrgans principals de les Nacions Unides: Assemblea GeneralConsell de SeguretatConsell Econòmic i SocialSecretaria General, i Consell d'Administració Fiducidària. Existeix documentació sobre alguns òrgans subsidiaris de les Nacions Unides l'amplitud i l'autonomia dels quals justifiquen una classificació pròpia dels seus documents. Per exemple, la Comissió de Desarmament, la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD) o el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD).
  2. Convenis internacionals. El seguiment d'aquests convenis dóna origen a sèries específiques de documentació, com és la de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar o la documentació relativa al sistema de les Nacions Unides en matèria de protecció dels drets humans creats pel sistema de tractats: la Convenció Internacional sobre l'Eliminació de totes les formes de discriminació racial, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i la Convenció contra la Tortura i altres tractes o penes cruels inhumans o degradants.
  3. Monografies, estudis i informes catalogats segons les matèries i les signatures dels documents. 
  4. Publicacions periòdiques: aquest apartat inclou totes les publicacions que es reben amb caràcter periòdic, ordenades alfabèticament (anuaris, butlletins, estadístiques, revistes, etc.).