Manuscrits recuperats per Marià Aguiló

Descripció

Els 54 manuscrits dels segles X al XV descoberts l’any 1857 per Marià Aguiló es compten entre els més antics i interessants del CRAI Biblioteca de Fons Antic. Aguiló, en aquell moment bibliotecari segon de la Biblioteca Provincial i Universitària de Barcelona, els va localitzar en una fàbrica de coles, i els va salvar d’una destrucció segura. Efectivament, la troballa va ser comunicada al rector, Víctor Arnau, que va obtenir del Director General de Instrucción Pública mil rals per a la seva adquisició.
 
Tot i que alguns documents de l’època d’Aguiló situarien la procedència dels còdexs a la Col·legiata de Sant Feliu de Girona, sembla més plausible que l’origen sigui el que apuntava l’autor de l’Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, Francesc X. Miquel Rosell, la Catedral de Girona. L’exlibris del prevere de Santa Maria Arnau Colomer (actiu s.XIV), present en alguns dels exemplars, també ho corroboraria.
 
En general, hi trobem els textos característics de les biblioteques eclesiàstiques medievals: dels Pares de l’Església, litúrgics, de dret canònic i romà, de comentaris a la Bíblia i a les Sentències de Pere Llombard, escolàstics i teològics, amb la presència d’algun clàssic.
 
Es troben descrits en la seva totalitat al Cercabib, i se'n pot consultar la versió digital d'una bona part a BiPaDi dins la col·lecció Manuscrits.
Més informació