Col·lecció Llibres d’artistes

Descripció

Llibres d'artistes

La col·lecció de llibres d’artista del CRAI Biblioteca de Belles Arts va començar a formar-se fa aproximadament 20 anys, data en què es van adquirir les primeres peces. En l’actualitat compta amb més de 400 obres però no és pas una col·lecció tancada, sinó que continua creixent incorporant nous documents, ja sigui a través de les adquisicions, ja sigui a través de diferents donacions. El seu objectiu és crear un fons real que doni suport i inspiració a projectes de llibres d’aquest tipus, a través d’exemples que recorren la més diversa intencionalitat, des dels anys 70 fins l’actualitat. Moltes d’elles són obres realitzades pel professorat de la Facultat de Belles Arts, així com també pels alumnes de la mateixa. Així mateix, aquesta col·lecció proporciona un valor afegit a la resta del fons del CRAI Biblioteca de Belles Arts, ja que inclou algunes peces originals o exemplars que formen part de tirades molt reduïdes  i úniques. Tanmateix, la col·lecció també vol servir com a eina docent i és per aquesta raó que la integren obres que, conceptualment, no són un llibre d’artista.

 

La tipologia és diversa: llibres objecte, llibres instal·lació, fotollibres, llibres seriats. Realitzats amb múltiples tècniques com el gravat, la litografia, la xilografia, la serigrafia, l’òfset, la impressió digital i un llarg etc.

Consulta

 

 

 Col·lecció Llibres d'artistes (CRAI Biblioteca de Belles Arts)

Més informació

No existeix una única definició de llibre d’artista. Aquest concepte pot incloure tant els llibres realitzats per artistes des de finals del s. XIX i XX, orientats a un públic col·leccionista i bibliòfil, com els llibres produïts a partir de la dècada dels anys 60 del s. XX, la característica dels quals és ser un instrument de comunicació estandarditzat i projectat per a la societat de masses, tot apostant per les tècniques de fabricació contemporànies i transformant el llibre ordinari en el suport d’un projecte artístic.

Guy Schraenen definia el llibre d’artista d’aquesta manera:

  • Un llibre d’artista és un llibre
  • Està fet per un artista o és una publicació d’un grup d’artistes
  • El llibre d’artista no és un catàleg o un llibre d’art
  • No és una reproducció sinó un treball original
  • Ha de ser quelcom nou

[Antònia Vilà, catedràtica de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona]

Si en voleu saber més